szkola4 podworze

Historia

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 jest uważana za spadkobierczynię założonej niemal 570 lat temu, w 1445 r. szkoły parafialnej, którą ufundował Dobrogost Świdwa Szamotulski, kasztelan poznański. Ówczesna szkoła znajdowała się w pobliżu kolegiaty, naprzeciwko obecnego budynku szkolnego.

Wyszło z niej wielu uczonych, m.in. Wacław z Szamotuł – nadworny kompozytor króla Zygmunta Augusta, Wojciech Krypa – nadworny lekarz króla Aleksandra, Jan Paterek – autor kazań o Matce Bożej, Grzegorz Snopek – rektor Akademii Krakowskiej, Jan Jonston – lekarz, przyrodnik i filozof, Edmund Callier – naczelnik sił zbrojnych w powstaniu styczniowym. W 1634 r. w Szamotułach wybuchł pożar, w wyniku którego spłonęło prawie całe miasto, tym również szkoła. W czasie odbudowy przesunięto mury miejskie, zlikwidowano osadę Rybaki, która mieściła się, gdzie obecnie jest park im. Sobieskiego. Nie ma żadnej wzmianki o istnieniu szkoły w tym okresie. Zachowały się natomiast uwagi powizytacyjne o szkole, które pochodzą z lat 1783, 1789, 1790. Mowa w nich, że placówka jest w pełni zorganizowana i funkcjonuje należycie. Z dokumentów datowanych na 1808 r. wynika, iż przy ul. Sukienniczej w domu p. Janowicza mieściła się elementarna szkoła ludowa. Funkcjonowała ona na zasadach określonych przez Komisję Edukacji Narodowej i liczyła 128 uczniów.

strona z kroniki

W latach zaboru szkoła była podporządkowana władzom pruskim, które zabraniały posługiwać się językiem polskim. W roku 1906 wybuchł w Szamotułach strajk dzieci szkolnych. W roku 1918 Maria Konopnicka – autorka „Roty”- pieśni narodowej Polaków, a także przepięknych utworów dla dzieci, została patronką szkoły.

 

Dzięki staraniom ówczesnej p. dyrektor Anny Starzonek w roku 1974 wręczono szkole sztandar, a w  1980 roku ufundowano popiersie Marii Konopnickiej. Na ścianie frontowej budynku została wkomponowana mozaika z wizerunkiem poetki oraz słowa „Roty”: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród.”

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rok wcześniej w 1979 r. otwarto w szkole Izbę Pamięci Narodowej. Zebrane eksponaty obejmują dokumenty i pamiątki z czasów: Powstania Wielkopolskiego, lat II wojny św. i pierwszych lat powojennych. Opiekunem Izby Pamięci Narodowej była Maria Trafas, a obecnie jest Hanna Durak.

Od roku 1981 do 1992 w budynku naszej szkoły mieścił się Oddział Szkoły Specjalnej – SP5.

Z kart najnowszej historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach:

W latach 1994 – 2004 funkcję dyrektora szkoły pełniła Helena Janiszewska. Szkoła się rozwijała artystycznie. Pod kierunkiem Jadwigi Badziąg prężnie działała Liga Recytatorska – recytatorzy z SP2 zdobywali najwyższe laury w konkursach szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Samorząd Uczniowski pod opieką Marii Trafas wydawał gazetę szkolną Echo Szkoły.

W roku 1999 zaczął działać pod kierunkiem Marii Tomkowiak zespół teatralny KOSZAŁKI – OPAŁKI. Zespół szybko zdobył uznanie odnosząc szereg sukcesów w konkursach i przeglądach teatralnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

W latach 2001-2003 wydawana była gazeta szkolna Wieści z Dwójki, redagowana przez uczniów klasy teatralno – dziennikarskiej pod opieką Marii Tomkowiak. W latach 2005-2008 opiekunem gazety szkolnej była Jolanta Juraszyk.

W roku szkolnym 2004-2005 szkoła realizowała program Lego, Cogito, Ago i uzyskała certyfikaty potwierdzające zdobycie tych sprawności.

We wrześniu 2005 roku przyznano naszej placówce prestiżowy tytuł: SZKOŁA Z KLASĄ.

W listopadzie 2005 roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą szkolną inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej. Programowi EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUKĘ, który powstał w wyniku współpracy nauczycieli SP2 i SP3: Marii Tomkowiak, Haliny Sługockiej, Krystyny Konopackiej – Izydor i Mirosława Tomkowiaka oraz pracownika Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach: Małgorzaty Rynarzewskiej, przyznano I nagrodę w wysokości 3000zł.

Rok szkolny 2005/06 był okresem wzmożonej pracy 9 nauczycieli naszej szkoły uczestniczących w programie: Nauczyciele z klasą. Ten zaszczytny tytuł uzyskali: Elżbieta Dąbrowska, Katarzyna Dobrychłop, Jolanta Juraszyk, Robert Kalisz, Adrianna Kiona, Krystyna Konopacka – Izydor, Ryszard Pajkert, Halina Sługocka oraz koordynator programu w SP2 Maria Tomkowiak.

Do kolejnych zmagań przystąpili uczniowie klas IV – VI. Tytuł: Uczniowie z kla w I edycji w roku 2006/07 zdobyło 38 uczniów (zobacz), a w roku 2007/08 w ramach II edycji – aż 86 uczniów (zobacz).

Inicjatorem i koordynatorem zrealizowanych przez szkołę ogólnopolskich programów edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą była Maria Tomkowiak. Z jej inicjatywy  odbyło się także szereg akcji charytatywnych na rzecz zwierząt, w których uczestniczyła prężnie działająca grupa RADOŚĆ PIESKA. Dużym wydarzeniem w Dwójce były organizowane przez tę grupę pod kierunkiem Marii Tomkowiak  imprezy z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT oraz happenigi ZERWIJMY ŁAŃCUCHY (2010, 2011, 2012, 2013).

W latach 2008 – 2011 szkoła organizowała we współpracy z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury i kinem Halszka Gminny Konkurs Informatyczny na najciekawszą prezentację multimedialną, w którym brali uczniowie ze szkół gminy Szamotuły. Konkurs odbywał się pod patronem Burmistrza MiG Szamotuły.

Kolejnymi osiągnięciami szkoły było uzyskanie w roku 2008/09 certyfikatu Szkoła bez Przemocy, a w roku 2010/11 placówce przyznano tytuł Szkoła Odkrywców Talentów.

Rok 2011/12 jest Rokiem Szkoły z Pasją. W tym programie zainspirowanym przez minister Katarzynę Hall nasza szkoła również brała aktywny udział.

Wymienione osiągnięcia ostatnich 10 lat zostały zdobyte przy wsparciu i zaangażowaniu dyrektora Ryszarda Pajkerta.

 W dniu 1 września 2013 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję objęła pani dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz. Obecnie podejmowane działania służą rozwojowi placówki, wzbogacaniu kompetencji kadry, zmierzają ku rozwijaniu oferty edukacyjnej dla uczniów, przyczyniają się do podnoszenia poziomu ich wiedzy i umiejętności, odkrywania oraz rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień, sprzyjają promowaniu szkoły w środowisku, rozwijaniu współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła realizuje m.in. ogólnopolski program: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. W roku szkolnym 2013/14 Małgorzata Jagiełłowicz, Maria Tomkowiak i Katarzyna Dobrychłop  opracowały innowację pedagogiczną BARDZO MŁODA KULTURA SP2 SZAMOTUŁY, która po zatwierdzeniu przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pomyślnie wdrożona, stanowi ważny element koncepcji pracy szkoły na kolejne lata.

W roku szkolnym 2014/15 SP2 realizowała program Szkoła z Klasą 2.0, który zainicjował szereg działań związanych z czytaniem i odkrywaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych jako narzędzia pracy w szkole. Uczniowie w trakcie debaty szkolnej opracowali Kodeks Szkoły z Klasą 2.0, a następnie podejmowali zadania wykorzystując nowoczesne narzędzia, prowadzili blogi uczniowskie, uczyli innych. W ramach tego programu Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała status SZKOŁY EKSPERCKIEJ. Tytuł ten przyznano placówkom, które otrzymały minimum trzy odznaki „Dobra Praktyka”. Nasza szkoła jest w posiadaniu 13 takich odznaczeń. Zdobyli je: Maria Tomkowiak (zdobywczyni 8 „Dobrych Praktyk” jako nauczyciel i koordynator programu),  Elżbieta Dąbrowska, Katarzyna Dobrychłop oraz dyrektor szkoły Małgorzata Jagiełłowicz . Podsumowaniem całorocznej pracy był Festiwal Zdrowego Stylu Życia Szkoły z Klasą 2.0

Ważnym wydarzeniem była realizacja projektu „Kolegiata – nasze dziedzictwo”, który został wpisany do programu Europejskich Dni Dziedzictwa. Odbył się także Pierwszy Jesienny Piknik Szkoły, podczas którego została oficjalnie i symbolicznie otwarta po wakacyjnych remontach Kolorowa Zdrowa Szkoła.

Kolejny rok szkolny upłynął pod hasłem: SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA. SP2 uczestniczyła w ogólnopolskim programie, w ramach którego realizowała zadania przybliżające uczniom zasady współżycia i ogłady towarzyskiej. Koordynatorem programu była Renata Paczkowska.

Rok 2015/16 to także ciekawe projekty: kontynuacja akcji charytatywnych organizowanych przez grupę Radość Pieska „Pomagamy zwierzętom”, który zakończył się Jesiennym Piknikiem Przyjaciół Zwierząt (koordynator Maria Tomkowiak) oraz przekazaniem bud wykonanych przez uczniów i ich rodziców dla schroniska w Przyborowie (zobacz: „Budy dla schroniska”). Odbyła się kolejna VI edycja akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, druga edycja projektu „Walentynkowy zawrót głowy”(koordynator Adrianna Kiona) , trzecia edycja projektu „Czytanie Nocą” (koordynator Ewelina Budych), „Czas na zdrowie” (koordynator Arleta Danielewicz) oraz nowy projekt podjęty z inicjatywy uczniów kl. VIa „UCZMY SIĘ NAWZAJEM” – cykl spotkań, w których uczestniczyli seniorzy (koordynator Maria Tomkowiak).

SP2 w Szamotułach od roku 2013  jest organizatorem Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej (I PPPP -20.11.2013,  II PPPP – 30.04.2015, III PPPP – 27.11.2015), a od 2015 r. Powiatowego Konkursu Poetyckiego, którego rozstrzygnięcie wraz z otwarciem nowego boiska SP2 odbyło się podczas Święta Szkoły.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektor Małgorzaty Jagiełłowicz od roku 2014 szkoła obchodzi niezwykle uroczyście i z wielkim rozmachem swoje święto: Święto Szkoły 2014 (zobacz), Święto Szkoły z Klasą 2.0 – rok 2015 (zobacz),  Święto Szkoły – rok 2016 (zobacz).

Rok 2016/17 rozpoczął się uhonorowaniem szkolnego sztandaru odznaką „Za Zasługi dla ZKRPiBWP” i otwarciem nowych oddziałów przedszkolnych w ramach Akademii Przedszkolaka (zobacz).

Bogata, wieloletnia historia szamotulskiej Dwójki udokumentowana jest w starych kronikach pieczołowicie prowadzonych przez kolejnych dyrektorów i nauczycieli a także w fotografiach dostarczonych przez byłych wychowanków. Niektóre z nich można zobaczyć na portalu Nasza Klasa w galerii Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach. (Zobacz)