REKRUTACJA

Dokumenty dotyczące naboru do klas sportowych obowiązujące w roku szk. 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2024/2025

——————————————————————————————————————————-

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2023/2024

akademia_przedszkolaka_logo_2_popr

——————————————————————————————————————————-

Rekrutacja do klasy pierwszej 2023/2024

121611811_360056961780776_6055884961027128630_n

 

Dokumenty dotyczące naboru do klasy pierwszej obowiązujące w roku szk. 2023/2024

 

Harmonogram rekrutacji 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I -  spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – zamieszkałego w obwodzie

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I o profilu sportowe rekreacyjnym

Granice-obwodów-szkół

 

Druki do pobrania w języku ukraińskim (Роздруківки для скачування - це є українською)

Заява про прийняття до початкової школи:

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły - język ukraiński (це є українською)
(реєстрація дитини з району школи)

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu - język ukraiński (це є українською)
(Заява про прийняття школи дитини, що мешка поза межами  району школи)

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nabór do klas sportowych

5m6N2SDA

17 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy nabory do klas sportowych o profilach:
- piłka nożna,
- piłka siatkowa,
- gimnastyka i taniec.

Zapraszamy uczniów:
- klas 4 – 5 – nabór główny,
- klas 6 – 8 – nabór uzupełniający.

O przyjęcie mogą ubiegać się wszyscy chętni bez względu na rejonizację i przynależność klubową.

Dokumenty dotyczące naboru do klas sportowych obowiązujące w roku szk. 2023/2024

Wniosek do klasy sportowej - kl. 4-8

Regulamin klas sportowych

Test sprawności fizycznej piłka nożna

Test sprawności fizycznej piłka siatkowa

Test naborowy do klasy sportowej o profilu gimnastyczno-tanecznym

Potwierdzenie woli Rodziców/opiekunów przyjęcia dziecka do szkoły

Ważne terminy:

17.04.2023 – 27.04. 2023 – składanie wniosków w sekretariacie szkoły;

26.04.2023 o godz. 18.00 – spotkanie dla Rodziców w auli szkoły przy ul. P. Skargi;

27.04.2023 – testy sprawnościowe kandydatów do klas sportowych.

9.05. 2023 – ogłoszenie wyników testów sprawnościowych

do 12.05.2023 – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli przyjęcia dziecka do szkoły

18.05.2023 – podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy postępowania uzupełniającego:

22-26. 05.2023 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami do udziału w postępowaniu uzupełniającym

5.06.2023 – II termin testów sprawnościowych

do 7.06. 2023 – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną – potwierdzenie spełnienia warunków przyjęcia przez kandydatów

14.06. 2023 - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli przyjęcia dziecka do szkoły

16.06.2023 - podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Kontakt telefoniczny:

Oddziały przedszkolne i klasy 1-3:  61/ 29 21 443

Klasy 4-8: tel. 61 29 20 029