zebranie

Zebrania

TERMINARZ   SPOTKAŃ  Z   RODZICAMI
Rok szkolny    2016/2017

klasy 0 – III

13 września 2016 r.

klasy IV – VI

14 września 2016 r.

 

 

klasy 0 – III

23 listopada 2016 r.

klasy IV – VI

24 listopada 2016 r.

 

 

klasy 0 – III

25 stycznia 2017 r.

klasy IV – VI

26 stycznia 2017 r.


klasy 0 – III

17 maja 2017 r.

klasy IV – VI

18 maja 2017 r.