zebranie

Zebrania

TERMINARZ   SPOTKAŃ  Z   RODZICAMI
Rok szkolny    2017/2018

klasy I – III

14 września 2017 r.

klasy IV – VII i klasy gimnazjalne

12 września 2017 r.

 

 

klasy I – III

 

klasy IV – VII i klasy gimnazjalne

21 listopada 2017r. 

 

 

klasy I – III

 

klasy IV – VII i klasy gimnazjalne

 30 stycznia 2018 r.


klasy I – III

 

klasy IV – VII i klasy gimnazjalne

24 kwietnia 2018 r.