Grono Pedagogiczne Szk. Powsz. im. M. Konopnickiej - 1925 rok

Pracowali i uczyli się w Dwójce

W starych kronikach szkolnych możemy zobaczyć wiele zdjęć przedstawiających dawnych pracowników i uczniów Szkoły Powszechnej w Szamotułach, bo tak się nazywała w latach przedwojennych Dwójka.

Najstarsze zdjęcie  przedstawiające społeczność Szkoły Powszechnej w Szamotułach  pochodzi z roku 1899:

najstarsze zdjęcie szkoły

Żeńska klasa sfotografowana w roku 1901:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A to Grono Pedagogiczne Szkoły Powszechnej w Szamotułach – rok 1925, zdjęcie zostało zrobione przed szkołą od ulicy Kapłańskiej :

Grono Pedagogiczne Szk. Powsz. im. M. Konopnickiej - 1925 rok

Z tego samego roku (1925) pochodzą zdjęcia przedstawiające klasę 2b i 3 c Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej w Szamotułach:

Szk. Powsz. kl. 2b 1925 rok - siedziba “Ogniska” vis a vis SP 2

Szk. Powsz. kl 3 c 1925 rok

Poniżej Grono Pedagogiczne w roku 1928:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolejna fotografia grona nauczycielskiego wykonana  w roku szkolnym 1935/1936. Brak na niej nauczycielki Hendrykowskiej. Stoją od lewej: pp. Lisówna, Jasionkówna, Babczyńska, Kaniowa, Jańcówna, Kania. Siedzą od lewej: pp. Janikówna, Jasiewiczówna, kierownik szkoły p. Nowicka, ks. prefekt Nowicki, Skórnicka:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Prawdopodobnie zdjęcie z 1936 roku -  możemy zobaczyć, jak wyglądały sale lekcyjne i ich wyposażenie:

sala lekcyjna

Uczennice Szkoły Powszechnej (obecnie Szkoły Podstawowej nr 2) Klasa 2 b - zdjęcie z 1936 roku przekazane przez Pana Romana Krzeczowskiego – syna Pani Janiny Szymkowiak, która stoi w drugim rzędzie od lewej jako szósta osoba. W trzecim rzędzie z lewej strony stoi wychowawczyni p. Skórnicka:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Szkoła Powszechna im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 24 czerwca 1936 rok:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAZ kroniki szkolnej: „Koło Absolwentek pod opieką nauczycielki p. Kaniowej rozwija się coraz pomyślniej. Bliższe dane można znaleźć w kronice koła. Poniżej na fotografii grupa Absolwentek, która wzięła udział w kursie robótek przeprowadzanym przez panią Kornelię Babczyńską, siostrę nauczycielki. Siedzą od lewej: Skarbniczka p. Degórska, prezeska p. Pakulanka, kierownik kursu robótek p. Kornelia Babczyńska, kierownik szkoły A. Nowicka, opiekunka koła p. Kaniowa i sekretarka p. Matysiakówna.

 

 

Grono nauczycielskie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamotułach w 1947 roku -  Stoją od lewej: pp. Czesław Dorna, Jadwiga Tatówna, Stanisław Lis, Łucja Kubiak, Władysław Raith, Danuta Wojtalewicz. Siedzą od lewej: pp. Zofia Janik, Stefania Joniec, kierownik szkoły Antonina Nowicka, ks. Stefan Tomczak, Bronisława Jasiewicz, Helena Ciesielska:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

15.03.1947 r. klasa VII ze swą wychowawczynią p. Stefanią Jońcówną. Zdjęcie pożegnalne – wkrótce wyjechała do Łodzi, by tam zawrzeć związek małżeński.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach – Fotografia z roku 1946 – 1948 wykonana w zakładzie p. Mocka Ta grupa dziewcząt kończyła szkołę – klasę VII w 1949 roku -tu na zdjęciu trzy roczniki połączone.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Siedzą od lewej: pp. Marcin Lisiak (Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego), Kubacki ( Komitet Rodzicielski), Stanisław Lis (n-l j. polskiego, rysunki i śpiew), Braniewicz, dyrektor St. Tokarz, ks. Feliks Nowicki, Czesław Dorna (n-l w_f), Tusz (n-l chemii, fizyki). Stoją w drugim rzędzie od lewej Maria Żeszowska – Stanisławiak, xx(?), Barbara Kubacka, xx(?), Małecka, xx(?), Wanda Rybarczyk – Karpik,, xx(?), Janina Zawadzka, Irena Jądrzyk, Teresa Szwedek – Kaźmierczak, Irena Papież, Urszula Lis, Irena Waszczuk – Lesicka, xx(?), Jadwiga Plewa, xx(?), Krystyna Kalemba – Krupska, Leokadia Kaźmierczak. Stoją w trzecim rzędzie od lewej: Władysława Owczarkowska, Władysława Stachowiak, xx(?), xx(?), xx(?), Zwierzycka, Teresa Elmiś – Kałużyńska, xx(?), Maria Barańska, Apolonia Jankowska, Teresa Błaszczak, Urszula Rybarczyk, Zofia Orlik, Jadwiga Kuszak, Irena Herman, xx(?), xx(?) – 12 osób nierozpoznane jest na tym zdjęciu oznaczono je xx..

Poniżej rocznik 1947-1954 z p. kierownikiem Tokarzem.

rok1954 z kier Tokarzem

Rocznik 1957-1964 Klasa B.W środku Kierownik Szkoły mgr Stanisław Tokarz i wychowawczyni Helena Ciesielska:

rocznik 1957 - 64 kier Tokarz

 

Zakończenie szkoły klasa B rocznik 1961-1969r. z ostatnią wychowawczynią z Panią Aleksandrą Dobską:

rocznik1961-69 p Dobska

Klasa 8A 1977/1978:

kl8a 1978-79

Więcej zdjęć i opisów można zobaczyć po zalogowaniu na portalu społecznościowym:
Nasza Klasa  – Galeria zdjęć – Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach

 

Zdjęcia zebrał i opisał

Ryszard Pajkert