zdjęcie biało - czerwone

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy!”

W tym roku minęło 100 lat od wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli projekcie edukacyjnym „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy!”, który był częścią programu zaproponowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W ramach programu jeszcze w ubiegłym roku szkolnym dzieci wzięły udział w konkursach: krasomówczym, plastycznym na „Kartkę okolicznościową z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”, w konkursie literackim. Przesłano do ODN – u opracowane przez nauczycieli scenariusze imprez związanych z tą rocznicą.

Szkoła opracowała projekt i zgłosiła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację  zadań obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z  obchodami jubileuszu Polski do organu prowadzącego w ramach wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” i projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. Wniosek zyskał poparcie i pozytywną opinię na szczeblu gminy, jednak dotacja nie została przyznana ze względu na ogromną ilość zgłoszeń i ograniczone możliwości finansowe organizatorów.

Inauguracja obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego miała miejsce w styczniu. Uczniowie wzięli udział w „Kolędnicy”, obejrzeli inscenizację pt. „Pamiątka Powstania Wielkopolskiego” a także wystawę pod tym samym tytułem.

W konkursie krasomówczym (organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu) zaprezentowały się dwie uczennice: Zuzanna Karaszewska (kl. Va) oraz Zofia Knapczyk (kl. VIIIa). Zuzanna zaprezentowała „Legendę o tym, jak mała Hania witała wielkiego pianistę”. Jury oceniało m.in. treść legendy, poprawność, bogactwo leksykalne, adekwatną mowę ciała. Zuzanna wykazała się doskonałą dykcją, odpornością na stres i odwagą. Z kolei Zofia Knapczyk wcieliła się w postać żony Ignacego Paderewskiego i wygłosiła mowę skierowaną do poznańskich dzieci. Jej występ poruszył bardzo publiczność.

Tydzień  obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w naszej szkole rozpoczął się w sobotę 15 września 2018 r. rajdem rowerowym. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII i VIII. Celem wyprawy było odwiedzenie Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie i Miejsc Pamięci Narodowej.  Uczestnicy uhonorowali pamięć bohaterów Powstania Wielkopolskiego, zapalili znicz na grobie dowódcy – generała Józefa Dowbor – Muśnickiego i odbyli bardzo ciekawą lekcję muzealną na temat historii Polski czasów rozbiorów i Powstania Wielkopolskiego.

We wrześniu 2018r. SP2 Szamotuły zorganizowała Rodzinny Piknik z Biało – Czerwoną. Impreza rozpoczęła się konferencją: „Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego”. Zaproszono na nią znawców tematyki powstańczej. Agnieszka Krygier – Łączkowska – dr nauk humanistycznych, redaktor portalu kulturalno – historycznego: regionszamotulski.pl, przedstawiła losy szamotulan uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim. Marian Śliwa – prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 we Wronkach – przekazał ciekawostki związane z przebiegiem powstania w Szamotułach i jego bohaterami. Z kolei Iwona Kamińska – Lech – działaczka Kongresu Kobiet, nawiązując do 100 –lecia Praw Kobiet, mówiła na temat roli kobiet w Powstaniu Wielkopolskim. Anna Meisnerowska – autorka książki: „Ppłk Franciszek Rataj – wierny Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie – uczestnik trzech powstań” – zaprezentowała sylwetkę i dokonania swego dziadka – ppłk F. Rataja. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona ppłk Franciszkowi Ratajowi; odbył się też wernisaż Danuty Krűger, która namalowała cykl obrazów o tematyce powstańczej: „Danuta Krűger oczami Leona Prauzińskiego”. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej: „Symbole Powstania Wielkopolskiego”. Przed szkołą  posadzono drzewo upamiętniające stulecie niepodległości – dąb, ufundowany przez UMiG Szamotuły – Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska, obok wkopana została Kapsuła Czasu. Piknik na boisku SP2 przy ul. Kapłańskiej rozpoczęły salwy z moździerza Samodzielnego Plutonu Strzelców Wielkopolskich odpalonego przez dyrektor szkoły oraz happening pieśni patriotycznych. Imprezie towarzyszyły: warsztaty plastyczne i kreatywnego pisana, maraton taneczny: Tańczymy dla Niepodległej, każdy mógł spróbować swych sił na strzelnicy sportowej. Było też ognisko, dmuchańce, malowanie twarzy i przeciąganie liny. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka.

W ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego SP2 w Szamotułach zorganizowała: konkurs plastyczny „A to Polska właśnie…” skierowany dla dzieci przedszkolnych i klas I – III, konkurs literacki na wiersz poświęcony bohaterom walk o niepodległą ojczyznę, konkurs na list w języku niemieckim i angielskim, konkurs recytatorski: „Patriotycznie i lirycznie”.

W listopadzie 2018r. w naszej szkole odbyła się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Do konkursu przystąpiło 34. uczniów ze szkół z Baborowa, Gaju Małego, Obrzycka, Otorowa, Obrzycka, Pamiątkowa, Przyborowa, SP1 Szamotuły, SP2 Szamotuły, SP3 Szamotuły. Organizując konkurs, chcieliśmy przyczynić się do popularyzowania wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczące w nim dzieci i młodzież nabywając wiadomości o bohaterach powstania, przyczynach i okolicznościach jego wybuchu, przebiegu i rezultatach, kształtowały swą tożsamość narodową oraz poczucie więzi z regionem.

Z okazji Święta Niepodległości świętowaliśmy wyjątkowe - 100. Urodziny Niepodległej. Wtedy nie mogło zabraknąć życzeń, prezentów i wielu niespodzianek dla gościa honorowego – Polski, w którą wcieliła się jedna z uczennic. Nawiązania do wybuchu i przebiegu Powstania Wielkopolskiego pojawiły się również na mecie XXIV Rajdu Niepodległości, organizowanego wspólnie z szamotulskim oddziałem PTTK. Społeczność szkolna SP2 Szamotuły włączyła się też do akcji „Rekord dla Niepodległej”, wykonując o wyznaczonej godzinie hymn Rzeczpospolitej Polskiej – Mazurek Dąbrowskiego. W nocy 11 listopada uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili groby powstańców na miejscowym cmentarzu, gdzie w podniosłej atmosferze na stulecie odzyskania niepodległości zniczami rozświetlili sto grobów powstańczych.

VI Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej odbył się 27 listopada 2018r. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością – na spotkanie przybyło ponad 170 uczestników, wysłuchaliśmy 37 pieśni patriotycznych w wykonaniu 19 solistów oraz 18 zespołów wokalnych. To rekordowa edycja. Duże zainteresowanie pieśnią patriotyczną i niezwykle wysoki poziom wykonywanych utworów pozwala przypuszczać, że dla zgromadzonych w kinie wokalistów pojęcia: ojczyzna, patriotyzm, niepodległość, nie są pustymi słowami. I to nie tylko z powodu tegorocznego Jubileuszu.

Dla uczniów Dwójki wszystkie opisane działania stanowią część całorocznego projektu Bardzo Młody Patriota, mającego na celu godne uczczenie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.