IMGP6634

Realizujemy projekt: „Kolegita – nasze dziedzictwo”

Zbliżają się uroczystości związane z podwyższeniem rangi Kolegiaty Szamotulskiej i nadaniem jej tytułu Bazyliki Mniejszej. Nasza szkoła postanowiła się dobrze przygotować do tego ważnego dla miasta wydarzenia. Realizowany przez uczniów klas I – VI projekt został wpisany do programu Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zakłada on poznanie historii kolegiaty, jej zabytków i legend. W tym celu uczniowie wykorzystali różnorodne źródła wiedzy, aby zgromadzić wiadomości i wykonać na ich podstawie mapy mentalne. Korzystali z informacji znajdujących się w internecie, książek i przewodników turystycznych. Obejrzeli także film o kolegiacie pt.”Sacrum w architekturze”.

W piątek 19 września rano odbyło  spotkanie z pracownikiem muzeum – panią Michaliną Janaszak. Uczniowie klas IV – VI zwiedzili naszą świątynię pod jej przewodnictwem. Na podstawie tych różnorodnych źródeł przygotowali prace plastyczne przedstawiające sąsiadującą ze szkołą świątynię. Zostały one wyeksponowane podczas Pikniku Rodzinnego w piątkowe  popołudnie. W uroczystości nadania miana Bazyliki Mniejszej wziął udział szkolny poczet sztandarowy oraz liczne grono szkolnej społeczności.

Maria Tomkowiak