BARDZO MŁODY patriota - TŁO plakatu

Szkoła Młodych Patriotów

Z ogromną radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach otrzymała cenny tytuł SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW.

Do 20 maja 2019r. uczniowie wykonywali następujące zadania przewidziane regulaminem konkursu: Szkoła młodych patriotów, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Podejmowane zadania poznawały poznać nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim znaleźć odpowiedzi na pytania o wartości, na jakich dzisiaj powinno budować się postawy patriotyczne.

Wszystkie zadania zrealizowane przez naszą szkołę były oceniane przez jury projektu. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów – 10/10. Nagrodą za stuprocentowe wykonie zadań projektowych jest otrzymany certyfikat.

certyfikat mlodzi glosuja bigWspółczesny patriota to przede wszystkim dobry obywatel – sumiennie i uczciwie wypełniający swoje obowiązki, dbający o środowisko, posługujący się poprawną polszczyzną, znający i rozumiejący historię swojego kraju, człowiek wykształcony, otwarty i tolerancyjny”.

Zadanie 1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Jedno z konwersatoriów odbyło się podczas rajdu rowerowego „Szlakiem walk powstańczych”, które pozwoliło uczniom zgromadzić wiedzę historyczną dotyczącą walk o niepodległość ojczyzny oraz spojrzeć na patriotyzm z dzisiejszej perspektywy. Odbyły się również konwersatoria przeprowadzone podczas lekcji wychowawczych, podczas konferencji zorganizowanej w ramach Rodzinnego Pikniku z Biało – Czerwoną oraz Urodzin Niepodległej – imprezy zorganizowanej z okazji Święta 11 listopada. Uczniowie zastanawiali się, co dla nich oznacza bycie patriotą i jak to się przejawia w codziennym życiu.  Ważnym elementem w realizacji tego zadania były rozmowy ze znawcami tematyki wojennej i powstańczej, a także bohaterami tych historycznych wydarzeń. (Więcej)

Zadanie 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. 

Podczas zajęć plastycznych wykonywano plakaty poświęcone 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wyróżniona praca plastyczna stała się elementem graficznym logo szkolnego projektu BARDZO MŁODY PATRIOTA, znalazła się również w tle plakatu reklamującego Rodzinny Piknik z Biało – Czerwoną oraz dyplomów organizowanych przez szkołę konkursów.

Z najmłodszymi uczniami zorganizowano zajęcia czytelnicze i plastyczne. Dzieci poprzez zabawę i przygodę z książkami poświęconymi Polsce poznawały ojczyznę, a następnie przedstawiały swoje wizje patriotyzmu na wspólnym plakacie techniką collage. W zajęciach prowadzonych przez bibliotekarkę Ewelinę Budych uczestniczyły również gimnazjalistki, które zachęcały dzieci do wspólnej pracy. (Więcej)

Zadanie 3. Przeprowadzenie sondażu nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

Badania sondażowe odbyły się dwukrotnie – pilotażowego, przeprowadzone na początku stycznia 2018 r. oraz sprawdzające – zorganizowane pod koniec listopada. Miały one na celu sprawdzenie, czy prowadzone przez szkołę działania oraz kampanie społeczne powodują zmiany postawach i poglądach Polaków. (Więcej)

 

Zadanie 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. 

Odbyły się dwa konkursy historyczne:

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – nasza szkoła była organizatorem
- Ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim (Tutaj) 

Więcej informacji szczegółów dotyczących organizacji i przebiegu, a także wyniki konkursu na stronie internetowej szkoły – etap szkolny (Tutaj)  i etap powiatowy (Tutaj)

Konkurs wiedzy: „Historia Polski a patriotyzm” polegał na napisaniu prac konkursowych, które w opisowy sposób przedstawiają najważniejsze wydarzenia z historii Polski i przejawy patriotyzmu Polaków. W realizacji tego zadania pomogły uczniom działania prowadzone w ramach koła WSPAK (Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej). pozwoliły one lepiej poznać szereg ważnych epizodów z okresu zaborów, powstań narodowo – wyzwoleńczych oraz I i II wojny światowej, a następnie przygotować konkurs dla uczniów naszej szkoły.(Więcej) 

Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. 

Konkurs Recytatorski „A to Polska właśnie!” przeprowadzono w naszej szkole 7 listopada 2018 r. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum. Więcej szczegółów na temat przebiegu, organizacji  oraz  wyników konkursu -  tutaj.

Konkurs Pieśni Patriotycznych zorganizowano w postaci eliminacji szkolnych do VI Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Jest to  konkurs organizowany przez SP2 w Szamotułach cyklicznie i stanowi wizytówkę naszej szkoły. Można obejrzeć linki do filmów zamieszczonych na kanale YouTube do najlepszych wykonań pieśni patriotycznych, które zostały zaprezentowane podczas tych konkursów, w tym uczniów SP2. (Zobacz)

Pracę nad Kodeksem Postaw Patriotycznych w SP2  rozpoczęto na początku roku szkolnego w ramach tygodnia obchodów 100. roczncy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kiedy to uczniowie dyskutowali na temat patriotyzmu, znaczenia tego słowa w obecnej rzeczywistości. Na uwagę zasługuje tabela opracowana podczas lekcji j. polskiego, która pozwoliła usystematyzować wiedzę uczniów oraz dokonać wyboru najważniejszych według nich postaw patriotycznych kształtujących oblicze współczesnego patrioty. Punkty Kodeksu Postaw Patriotycznych opracowane przez uczniów kl. VIIa były konsultowane w innych klasach, a następnie zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. (Zobacz)

Realizacja zadania 8. wiązała się z konkursem literackim na pracę pisemną: „Motyw małej ojczyzny w literaturze”. Szczegóły dotyczące organizacji konkursu zawiera opracowany na jego potrzeby regulamin (Zobacz). Na temat przebiegu konkursu a także ogólną charakterystykę napisanych przez uczniów prac, można zobaczyć (Tutaj).