My beautiful picture

„Czas na zdrowie” – projekt edukacyjny

30 marca dziesięcioro uczniów naszej szkoły rozpoczęło projekt edukacyjny „Czas na zdrowie”. Do projektu przystąpiliśmy 16 marca, a jego głównym celem jest propagowanie wśród społeczności szkolnej zasad zdrowego stylu życia ze szczególnym naciskiem na racjonalne żywienie.

Mamy  nadzieję , że pozyskana wiedza i umiejętności pomogą naszym uczniom dbać o najcenniejszą rzecz,  jaką posiadają, czyli o własne zdrowie.

Opiekun projektu
Arleta Danielewicz


Fot. Arleta Danielewicz