IMG_1861

Podsumowanie projektu „Pomagamy zwierzętom”

W dniu 15 października 2015 r. grupa RADOŚĆ PIESKA przekazała zgromadzone przez uczniów SP2 dary dla schroniska w Przyborówku oraz dla zwierząt leśnych. Łącznie dzieci zebrały  256,8 kg karmy oraz 685,9 kg kasztanów.
W konkursie klasowym najwięcej karmy zebrała kl. Ia – aż 66,5 kg, 2 miejsce zajęły klasy IVa i VIa – zebrały po 29,7 kg, trzecie miejsce zdobyła klasa II b – 28,12 kg.W zbiórce kasztanów liderem okazała się klasa Va, która uzbierała 82.1 kg, 2 miejsce kl. IIb – 73.6 kg, trzecie miejsce kl. IIIa – 59,3 kg.
Pozostałe klasy również bardzo się zaangażowały w pomoc dla zwierząt. Oto wyniki poszczególnych klas:

Klasa

Karma dla schroniska

Kasztany, żołędzie, orzechy

Ia

66,5 kg

5 kg

Ib

21,5 kg

26,5 kg

Ic

7,1 kg

25,5 kg

IIa

26,3 kg

35,5 kg

IIb

28,1 kg

73,6 kg

IIIa

12.9 kg

59,3 kg

IVa

29,7 kg

24,5 kg

IVb

2,5 kg

34,4 kg

Va

8,7 kg

82,1 kg

Vb

3,5 kg

30,3 kg

VIa

29,7 kg

24,5 kg

VIb

20,3 kg

24,5 kg

Bardzo dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie w tej akcji. Każda puszka, worek zakupionej karmy, worek zebranych kasztanów, czy jakakolwiek inna pomoc jest dla zwierząt bezcenna.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy pomagali zwierzętom wykonując wraz ze swymi dziećmi karmniki dla ptaków i budy dla psów ze schroniska. Przeznaczyli na ten cel nie tylko swój materiał, ale również poświęcili mnóstwo czasu i wysiłku. Taka postawa jest godna najwyższego uznania, a dla dzieci stanowi wzór do naśladowania. Była to również okazja dla dzieci do uczenia się ważnych i potrzebnych w życiu umiejętności praktycznych, które w dobie komputerów i Internetu coraz rzadziej są spotykane wśród młodych ludzi.

Maria Tomkowiak

 

 

Fot. Maria Tomkowiak