Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca – Zuzanna Trąbczyńska-Sroka
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Patysiak
Skarbnik – Izabela Mizgalska
Sekretarz – Katarzyna Kawicka

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała statut szkoły, program wychowawczo – profilaktyczny oraz projekt budżetu szkoły na bieżący rok.
Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 50 zł. Może być płatna w dwóch ratach.
Konto Rady Rodziców:
RADA RODZICÓW BS DUSZNIKI O/SZAMOTUŁY  46 9072 0002 0405 5358 2000 0001          

Podczas uiszczania składki prosimy podać tytuł płatności:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. M. Konopnickiej w Szamotułach
- imię i nazwisko dziecka oraz klasę.