Rada Rodziców

Rok szk. 2015/16

  • Przewodniczący – Milena Szyper
  • zastępca – Agata Majchrzak
  • Sekretarz – Małgorzata Mendyk
  • Skarbnik – Izabela Kurczewska

 

TRÓJKI KLASOWE RODZICÓW 2015/1016

kl.IA

 kl.IB
przewodnicząca: Gronowska-Olek Kamila
z-ca przewodniczącej: Biedna-Til Paulina
skarbnik: Dekiert Anna
członek: Krakowiak Beata
przewodnicząca: Kaczmarek Marta
z-ca przewodniczącej: Buchwald Joanna
Skarbnik: Szulc Anita

Kl. IC

kl. IIA
przewodnicząca: Tecław Monika
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:
przewodnicząca: Majchrzak Agata
z-ca przewodniczącej:Kasińska Anna
skarbnik: Nowicka Kamila

kl. IIB


kl. III A

przewodnicząca: Szymanowska Ewelina
z-ca przewodniczącej:Gimzicka Magdalena
skarbnik: Kubiak Iwona
przewodnicząca: Bżdziel Violetta
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:

kl. IV A

kl. IV B

przewodnicząca: Jądrzyk Lucyna
z-ca przewodniczącej: Świtoń Beata
skarbnik: Szulc Anita

przewodnicząca: Kubacka Ewa
z-ca przewodniczącej: Szymczak Julita
skarbnik: Perz Joanna

kl. VA

 kl. VB

przewodnicząca: Szyper Milena
skarbnik: Rajewska Paulina
sekretarz: Uryzaj Karolina

przewodnicząca: Kaczmarek Małgorzata
skarbnik: Mendyk Małgorzata
sekretarz: Witczak Karolina

kl. VIA

 kl. VIB

przewodnicząca : Majchrzak Marlena
z-ca przewodniczącej: Kubiak Iwona
skarbnik: Budych Aldona
sekretarz: Łucka Sylwia
przewodnicząca: Dolata Karolina
członek: Walczak-Gozdowska Sylwia
członek: Juszczak Wiesława

 

 

 

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała statut szkoły i program wychowawczy oraz projekt budżetu szkoły na 2015/16 rok. Uchwalono Szkolny  Program Profilaktyki.
Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 20 zł oraz na fundusz „Pomoc szkole”20 zł.