Rada Rodziców

W przygotowaniu.

Rok szk. 

  • Przewodniczący –
  • zastępca –
  • Sekretarz –
  • Skarbnik –

TRÓJKI KLASOWE RODZICÓW 

kl.IA

 kl.IB
przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:
członek:
przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
Skarbnik:

Kl. IC

kl. IIA
przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:
przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:

kl. IIB


kl. III A

przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:
przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:
kl. IV A kl. IV B

przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:

przewodnicząca:
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:

kl. VA

 kl. VB

przewodnicząca:
skarbnik:
sekretarz:

przewodnicząca:
skarbnik:
sekretarz:

kl. VIA

 kl. VIB

przewodnicząca :
z-ca przewodniczącej:
skarbnik:
sekretarz:
przewodnicząca:
członek:
członek:

 

 

 

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała statut szkoły i program wychowawczy oraz projekt budżetu szkoły na … rok. Uchwalono Szkolny  Program Profilaktyki.
Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 20 zł oraz na fundusz „Pomoc szkole”20 zł.