IMGP5999

Święto Szkoły Podstawowej nr 2

Pełne niespodzianek i atrakcji Święto Szkoły nr 2 dostarczyło dzieciom mnóstwo radości.

Cała społeczność szkoły przygotowywała się do tego dnia pieczołowicie. Budynek odmienił swój wygląd. Dzięki zabiegom renowacyjnym wnętrze nabrało nowoczesnego charakteru.  W salach i na korytarzach można było podziwiać nowe ekspozycje prac dzieci,  wystawy fotograficzne ukazujące życie szkoły i jej dzieje oraz tę najważniejszą, wokół której skupiała się w ostatnich dniach praca wychowawcza zwana Lekcją Wolności – wystawa poświęcona bohaterowi narodowemu, uczestnikowi trzech powstań Franciszkowi Ratajowi.

Przykład patriotycznej postawy Franciszka Rataja, przeprowadzone przez dzieci wywiady z członkami rodziny oraz odbyte dyskusje podczas lekcji wychowawczych, zaowocowały wykonanymi przez uczniów plakatami na temat: „Wolność – jak ją widzę?”.

Święto Szkoły nierozłącznie wiąże się z Dniem Patrona, dlatego dzieci pogłębiały swoją wiedzę na temat Marii Konopnickiej. W przeddzień uroczystości odbył się konkurs o życiu i twórczości Marii Konopnickiej pt. „Ona pisała sercem” oraz konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej”.

Wiele czasu i uwagi pochłonęło również przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości. Napisane przez Patronkę słowa „Roty” uczniowie analizowali pod kątem dnia współczesnego i porównywali ze słowami nieco zapomnianej „Pieśni Szkoły”, do której słowa napisała Anna Starzonek, a melodię skomponował Stanisław Sierant. Obie pieśni uczniowie intensywnie ćwiczyli odbywając zbiorową próbę w kolegiacie. Dziękujemy serdecznie panu Michałowi Dąbrowskiemu za pomoc w rozwijaniu muzycznych umiejętności naszych uczniów.

Piątkowy poranek, 23 maja, powitał wszystkich piękną, słoneczną pogodą.  Na boisku szkolnym od wczesnych godzin trwały ostatnie przygotowania, a w klasach dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „Lekcja Wolności”. Następnie przeszły  ulicami miasta w barwnym korowodzie – najmłodsze dzieci przebrane za bohaterów utworów Marii Konopnickiej, starsze w koszulkach SP2.

Wesoła gromada dotarła do kolegiaty, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Szkoły celebrowana przez księdza kanonika Mariusza Marciniaka. Licznie przybyli goście razem z uczniami i pracownikami SP2  uczestniczyli w niezwykle ważnym wydarzeniu: poświęceniu sztandaru, który po 40 latach został poddany gruntownej renowacji i po przeprowadzonych zabiegach wygląda jak nowy.

Z kolegiaty wszyscy jej uczestnicy przeszli na teren Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie uroczysty apel rozpoczął się odśpiewaniem „Pieśni szkoły” i  polonezem – polskim tańcem narodowym wykonanym przez uczniów klas VI. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Małgorzata Jagiełłowicz powitała gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz samorządowych i organizacji: zastępca Burmistrza MiG Szamotuły Wojciech Rabski i zastępca Starosty Szamotulskiego  Józef Kwaśniewicz, ks. kanonik Mariusz Marciniak, dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Runowski, wiceprezes szamotulskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Roman Handschuh wraz z sekretarzem Stanisławem Krupskim, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Elżbieta Ratajczak, byli pracownicy SP 2, goście specjalni, przyjaciele i sympatycy szkoły oraz przedstawiciele mediów. Podkreślając jak ważna jest współpraca z instytucjami i organizacjami, których reprezentanci pojawili się na uroczystości, zaakcentowała rolę współczesnej szkoły w pielęgnowaniu uczuć patriotycznych i przedstawiła osiągnięcia Dwójki w tym zakresie. Między innymi założono Szkolne Koło Przyjaciół Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Po zaprezentowaniu Aktu Założycielskiego tego koła, rozległy się oklaski, świadczące o wielkim uznaniu gości dla tego przedsięwzięcia. Przedstawiciele ZKRP i BWP Roman Handschuh i Stanisław Krupski podkreślali rolę powstałego koła w kształtowaniu postaw młodzieży, w podtrzymywaniu ducha tradycji i patriotyzmu: „Dzięki takim szkołom jak SP2 możemy być pewni, że pamięć o dawnych pokoleniach, które walczyły o wolność narodu, nie zaginie”.

Następnie pani dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz poinformowała zebranych o odrodzeniu tradycji przyznawania medalu „Przyjaciel Szkoły” ludziom, którzy wpływają na jej rozwój. Powołana w tym celu Kapituła wytypowała do odznaczenia 7 osób. Są nimi: burmistrz MiG Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek, Starosta Szamotulski Paweł Kowzan, ks. kanonik Mariusz Marciniak, emerytowane panie, które pełniły funkcję dyrektorów SP2: Anna Starzonek i Helena Janiszewska oraz aktualnie pracujące w SP2 nauczycielki Maria Tomkowiak i Ewa Baraniak. W imieniu wyróżnionych wypowiedzieli się: z-ca burmistrza Wojciech Rabski, z-ca starosty Józef Kwaśniewicz a także ks. kanonik Mariusz Marciniak i Helena Janiszewska, która dziękując obecnej kadrze i dyrekcji za wytrwałą pracę na rzecz szkoły i podejmowanie nowych wyzwań, wyraziła pochlebną opinię emerytowanych nauczycieli, iż szkoła wspaniale się rozwija.

Aby przybliżyć zebranym sylwetkę patronki Marii Konopnickiej, uczniowie klasy Va zaprezentowali najważniejsze fakty z jej życia, a potem rozpoczął się Festiwal Talentów. Program był bardzo zróżnicowany. Mieliśmy okazję podziwiać taniec belgijski i pokaz mody w wykonaniu najmłodszych dzieci, układ z kółkiem hula – hop, grę na trąbce, taniec „Zombiak”, Zumbę, hip – hop, układy ruchowe, piosenki w języku polskim i niemieckim, recytacje wierszy. Dzieci czuły się na scenie swobodnie, a młodzi widzowie spontanicznie włączali się do występów tańcząc i śpiewając obok sceny.

O godzinie 12.00 odbyło się otwarcie wystawy poświęconej podpułkownikowi Franciszkowi Ratajowi, uczestnikowi trzech powstań. Wśród zdjęć, dokumentów, listów oraz innych rodzinnych pamiątek znalazły się insygnia wojskowe i szabla należąca do podpułkownika. Mieliśmy zaszczyt gościć jego wnuczkę panią Annę Meisnerowską a także Wawrzyńca Wierzejewskiego autora projektu i odlewu Medalu „Przyjaciel Szkoły” oraz majora Piotra Srokę, który poprzez prezentację multimedialną  zapoznał zebranych z bogatym życiorysem Franciszka Rataja.

W tym czasie na boisku nadal trwał Festiwal Talentów, a dzieci korzystały z przygotowanych atrakcji: bawiły się w zamkach dmuchanych, zajadały upieczone przez rodziców pyszne ciasta oraz upragnioną watę cukrową. Sprawdzały swych sił w chodzeniu na szczudłach, w przeciąganiu liny czy grając w szachy. Mogły też zająć się twórczością plastyczną z modeliny, decupage i scrapbookingu. W punkcie pierwszej pomocy uczyły się podstaw ratownictwa przedmedycznego korzystając z fachowych rad higienistki szkolnej. Podczas imprezy rozbrzmiewała wesoła muzyka. Dzięki uprzejmości SzOK-u mieliśmy profesjonalny sprzęt nagłaśniający.

Organizując tak niezwykle sympatyczną imprezę mieliśmy okazję zaprezentować szamotulskiemu środowisku osiągnięcia szkoły, pokazać zmiany, jakie w niej następują oraz przekonać, że to dobra, przyjazna szkoła zapewniająca sukces każdemu dziecku.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom, osobom prywatnym i rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowania. Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności kierujemy do pani Anny Meisnerowskiej, pana Wawrzyńca Wierzejewskiego i pana majora Piotra Sroki.Dzięki Państwa bezcennej pomocy nasze przedsięwzięcie zyskało odpowiednią oprawę i mogło odnieść tak spektakularny sukces. Dało jednocześnie dzieciom tak wiele radości, które już teraz z niecierpliwością czekają na kolejne Święto Szkoły

- Maria Tomkowiak

Święto Szkoły – przebieg imprezy (pobierz)

Fot. Robert Kalisz

 Fot. Ryszard Pajkert

Fot. Małgorzata Nowak