Mockups Design

ERASMUS+

Od czerwca 2018 r. do końca maja 2021 r. w ramach programu Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach realizowała projekt „Otwórzmy się na świat i ludzi”. Zorganizowano dla 12 nauczycieli kursy językowe oraz językowo-metodyczne w krajach europejskich. Szkolenia zapoczątkowały pracę nad wdrażaniem istotnych zmian w całej placówce. Udział w projekcie był szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności przez pracowników, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i ogólnymi celami, uczestnicy:

- podwyższyli swoje kwalifikacje i kompetencje językowe oraz metodyczne,

- poznali i nabyli praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystania informacji o kulturze krajów europejskich,

- poznali nowoczesne metody pracy z uczniami , w tym CLIL oraz nabyli praktyczne umiejętności wykorzystania podczas zajęć narzędzi TIK,

- mieli warunki podwyższenia i doskonalenia umiejętności językowych,

- rozwinęli swoje kompetencje w nawiązywaniu kontaktów ze szkołami europejskimi i ich nauczycielami,

- mogli zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas szkolenia realizowanego przez kompetentnych trenerów i mentorów,

- zwiększyli motywację do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego.

Jak szkoła wykonała zadania w sferze mobilności zagranicznej ERASMUS+ nauczycieli można zobaczyć na blogu projektu:

http://erasmus.sp2szamotuly.pl/

Mockups Design