zabawy_logopeda

Logopeda

W naszej szkole istnieje gabinet logopedyczny i terapii pedagogicznej.

Odbywają się tam zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas. I – III mających trudności w nauce oraz wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Gabinet został wyposażony w niezbędne pomoce do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych.  Zapewnia odpowiednie warunki do pracy z dziećmi, których stan zdrowia uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego w systemie klasowo – lekcyjnym.

Logopeda – p. Joanna Kubiak – godziny dostępności (po umówieniu)- ul. P. Skargi 2:
- poniedziałki -  godz.  8.40-9.25
- wtorki
– godz. 13.25-14.00

Godziny pracy – ul. Kapłańska 18:

poniedziałek            8.40-13.45
wtorek                        9.15-14.00
środa                           7.45-12.50
czwartek                     7.45-13.20
piątek                          7.30-11.00

Terapia pedagogiczna – p. Violetta Rakowska