zabawy_logopeda

Logopeda

W naszej szkole działa od września gabinet logopedyczny i terapii pedagogicznej.

Odbywają się tam zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas. I – III mających trudności w nauce oraz wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Gabinet został wyposażony w niezbędne pomoce do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych.  Zapewnia odpowiednie warunki do pracy z dziećmi, których stan zdrowia uniemożliwia realizację obowiązku szkolnego w systemie klasowo – lekcyjnym.

Logopeda – p. Renata Mleczak prowadzi zajęcia logopedyczne w poniedziałki w godz. 11.30 – 14.30

Terapia pedagogiczna – p. Violetta Rakowska