IMGP9337

Finał akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem 2015”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach już po raz czwarty ukończyła pracę nad realizacją projektu międzyprzedmiotowego „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 2015”.

Za sukces i właściwą realizację poszczególnych założeń projektu odpowiedzialni byli członkowie Szkolnego Koła PCK. Celem ich działań była pomoc materialna potrzebującym rodzinom społeczności szkolnej. Dzięki listopadowym i grudniowym działaniom w szkole w dniach 10 – 17 grudnia 2015 zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego można było zobaczyć różnorodne, czasami bardzo pomysłowe, ozdoby świąteczne. W tym roku do działań włączyli się członkowie Szkolnego Koła Plastycznego. Dzięki wspólnej, charytatywnej pracy kolejny raz rodziny otrzymały pomoc materialną.

Chcąc wprowadzić wspólnotę szkolną w nastrój przedświąteczny przygotowano szereg konkursów o tematyce bożonarodzeniowej. Przeprowadzono konkursy przedmiotowe oraz szkolne, indywidualne i grupowe. Nie zrezygnowano z tradycyjnego konkursu na najładniej przystrojoną salę lekcyjną. Dzięki wspólnym wysiłkom w szkole panował wspaniały nastrój przedświąteczny. Uczniowie wykonali kartki świąteczne niemiecko- oraz anglojęzyczne, ozdoby oraz szopki bożonarodzeniowe. Najwspanialsze prace wystawione zostały na specjalnie przygotowanych wystawach przedświątecznych. Korytarze ustrojono plakatami przedstawiającymi polskie tradycje bożonarodzeniowe. To właśnie omówienie tradycji świątecznych kultywowanych w naszych domach stało się obok działań charytatywnych głównym celem tegorocznej akcji świątecznej. Dlatego też w dniu 21 grudnia  uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami placówki zebrali się w kinie Halszka, by podsumować oraz uczcić swoje przedsięwzięcia. Ogłoszono wyniki wcześniej przeprowadzonych konkursów, następnie uczennice klasy VIB i VB zaprezentowały piosenki i wiersze o tematyce świątecznej. Poszczególne klasy według własnych inwencji i pomysłów przygotowały występy, dzięki którym zaproszeni goście oraz uczniowie dowiedzieli się więcej o tradycjach bożonarodzeniowych.

Bardzo sympatycznym akcentem podsumowującym wysiłek wszystkich uczestników w/w działań było wspólne odśpiewanie piosenek świątecznych oraz wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował dzieci słodkimi upominkami.

Podsumowując przebieg akcji należy podkreślić, że przebiegła ona dzięki poparciu dyrektora placówki, współpracy nauczycieli i pracowników szkoły, wsparciu Rady Rodziców oraz dyrekcji kina. Przeprowadzenie tego rodzaju akcji jest wspaniałym sposobem na integrację społeczności szkolnej, na nawiązanie współpracy i wypracowanie więzi pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami, ich rodzicami oraz całą społecznością szkolną.

 

Koordynator akcji
mgr Adrianna Kiona

Fot. Robert Kalisz