Plan lekcji i kalendarz roku szkolnego

Plan lekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach dostępny na stronie:

https://synergia.librus.pl/loguj

girl-3718526_960_720

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 03.09.2018

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 – 31.12.2018

3. Ferie zimowe: 14.01.2019 – 27.01.2019

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 – 23.04.2019

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21.06.2019

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12.10.2018 (za 22.09.2918)
02.11.2018
12.04.2019 (klasy IV-VIII SP)
15.04.2019 – 17.04.2019  (klasy IV-VIII SP i III gimnazjum)
2.05.2019

7. Podział roku szkolnego:
I okres – 03.09.2018 – 13.01.2019 + ferie
II okres – 28.01.2019 – 31.08.2019

8. Klasyfikacja – przewidywane oceny:
śródroczna (za I okres) – do 21.12.2018
końcowa – do 04.06.2019 r.

9. „Drzwi otwarte” dla Rodziców (godz. 16.00-17.00):
02.10.2018
13.11.2018
04.12.2018
10.01.2019
05.03.2019
02.04.2019
07.05.2019
04.06.2019

10. Wywiadówki i spotkania z Rodzicami:
Klasy I – III SP
ul. Kapłańska 18, godz. 17.00: 13.09.2018, 15.11.2018, 6.02.2019, 25.04.2019

Klasy IV – VIII i III gimnazjum
ul. P. Skargi 2, godz. 17.00: 12.09.2018, 14.11.2018, 5.02. 2019, 24.04.2019

11. Rekolekcje: 19.12.2018 – 21.12.2018

12. Rady pedagogiczne, godz. 16.00:
11.09.2018
09.10.2018
13.11.2018
10.01.2019 (klasyfikacyjna)
19.02.2019
25.04.2019
21.05.2019
14.06.2019 (klasyfikacyjna)

13. Posiedzenia robocze zespołów nauczycieli, godz. 15.00 – 17.00:
02.10.2018
13.11.2018
04.12.2018
10.01.2019

05.02.2019
05.03.2019
02.04.2019
07.05.2019
04.06.2019

14. ŚWIĘTO SZKOŁY – DZIEŃ PATRONA: 31.05.2019, godz. 16.00

15. Wakacje letnie: 22.06.2019 – 31.08.2019