SP2 logo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!

11 marca 2024 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych, które zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły trwają do 22 marca 2024 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi  im. Marii Konopnickiej w Szamotułach dostępny jest w wersji elektronicznej (patrz poniżej oraz w zakładce DOKUMENTY – REKRUTACJA), a także w korytarzu głównym wejścia do szkoły  przy ul. Kapłańskiej 18 w wersji papierowej.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać za pomocą:

- poczty elektronicznej: sekretariat@sp2szamotuly.pl

(W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło. Podanie tego hasła – drogą telefoniczną pod numerem 61 29 21 443 w godzinach 8:00-14:00. O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora szkoły zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.)

- osobiście w wersji papierowej można złożyć wniosek do wyznaczonego pojemnika w korytarzu głównym wejścia do szkoły lub do skrzynki na listy w godzinach od 8:00 do 14:00 – ul. Kapłańska 18

- drogą listowną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi

im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

ul. Kapłańska 18

64-500 Szamotuły

Z dopiskiem: Zapisy do klasy 1

Do powyższej dokumentacji prosimy dołączyć:

- kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka,

- zdjęcie legitymacyjne dziecka.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Zapraszamy do naszej szkoły!

Z poważaniem

p.o. Dyrektor Szkoły

Anna Sałajczyk

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-do-klasy-I-spoza_obwodu

Wniosek-do-klasy-I-zamieszk-w-obwodzie

Wniosek-do-klasy-pierwszej-o-profilu-sportowe-rekreacyjnym

Potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-do-klasy-1

Granice-obwodów-szkół

ZARZADZENIE-NR-1015VIII2024 (1)