IMGP0369

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim za nami!

W poniedziałek 19 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Do konkursu przystąpiło 34. uczniów ze szkół z Baborowa, Gaju Małego, Obrzycka, Otorowa, Obrzycka, Pamiątkowa, Przyborowa, SP1 Szamotuły, SP2 Szamotuły, SP3 Szamotuły. Organizując konkurs, chcieliśmy przyczynić się do popularyzowania wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczące w nim dzieci i młodzież nabywając wiadomości o bohaterach powstania, przyczynach i okolicznościach jego wybuchu, przebiegu i rezultatach, kształtowały swą tożsamość narodową oraz poczucie więzi z regionem.

Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego (powiatowego). W celu wyłonienia reprezentantów do udziału w etapie powiatowym, szkoły przeprowadziły eliminacje we własnym zakresie. Podczas finału konkursu uczniowie wykonywali zadania testowe dotyczące przebiegu Powstania Wielkopolskiego i jego uczestników.

Komisja w składzie: Paulina Pękosz, Maria Tomkowiak, Robert Kalisz i Anna Sałajczyk oceniała prace w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas IV – VI oraz klas VII, VIII i gimnazjum. Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim prezentują się następująco:

Grupa młodsza – kl. IV – VI:
I miejsce – Zofia Orzeł – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach
II miejsce – Teresa Tomaszewska – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku
III miejsce – Paweł Kaczmarek – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku

Grupa starsza – kl. VII, VIII i III gim.:
I miejsce – Aleksandra Lewandowska – Szkoła Podstawowa w Otorowie
II miejsce – Malwina Jarysz – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku
III miejsce – Natalia Nowak – Szkoła Podstawowa im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody. Cieszymy się, że tak wielu uczniów przystąpiło do konkursu i gratulujemy miejsc na podium!

Organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim była Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach. Konkurs odbywał się w ramach projektu „Bardzo Młody Patriota”.

Paulina Pękosz
Fot. Robert Kalisz, Maria Tomkowiak