DSC_0042

Zapraszamy na Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Marii Konopnickiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów powiatu szamotulskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Organizując konkurs chcemy przyczynić się do popularyzowania wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczące w nim dzieci i młodzież  nabywając wiadomości o bohaterach powstania, przyczynach i okolicznościach  jego wybuchu, przebiegu i rezultatach, kształtować będą swą tożsamość narodową oraz poczucie więzi z regionem.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego (powiatowego). W celu wyłonienia reprezentantów do udziału w etapie powiatowym, szkoły przeprowadzają eliminacje we własnym zakresie.

Przygotowane przez organizatorów zadania konkursowe dostosowane są do wieku uczestników. Test uwzględnia następujące zagadnienia:
-  dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI – wiadomości zawarte na stronie internetowej:
http://powstaniewielkopolskie.pl/ (zakładka: Historia Powstania);

-  dla uczniów klas VII i VIII oraz klas gimnazjalnych – wiadomości zawarte na stronie internetowej:
http://powstaniewielkopolskie.pl/ (zakładka: Historia Powstania)
oraz w książce „1918. Powstanie Wielkopolskie. Zwycięski koniec najdłuższej wojny”, Giziński Jarosław, Warszawa 2008.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 8 listopada 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi
 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

ul. Kapłańska 18
64-500 Szamotuły

z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

lub przesłać skan zgłoszenia na adres:
sp2szamotuly@wp.pl

Etap powiatowy konkursu odbędzie się w poniedziałek 19 listopada o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach (w budynku przy ul. P. Skargi 2). Prosimy o przybycie 30 minut wcześniej – o godz. 8.30.

Regulamin Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

Formularz zgłoszeniowy