harmonogram-rekrutacji-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024-8359

Komunikat – zapisy dzieci do kl. I

Szanowni Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!

W dniu 13 marca 2023 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych, które zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminu Szamotuły trwają do 24 marca 2023 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach dostępny jest w wersji elektronicznej (patrz poniżej oraz w zakładce DOKUMENTY – REKRUTACJA), a także w korytarzu głównym wejścia do szkoły przy ul. Kapłańskiej 18 w wersji papierowej.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać za pomocą:

- poczty elektronicznejsp2szamotuly@wp.pl

(W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów
w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło. Podanie tego hasła – drogą telefoniczną pod numerem 61 29 21 443 w godzinach 8:00-14:00. O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora szkoły zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.)

- osobiście w wersji papierowej można złożyć wniosek do wyznaczonego pojemnika w korytarzu głównym wejścia do szkoły lub do skrzynki na listy w godzinach od 8:00 do 14:00 – ul. Kapłańska 18;

- drogą listowną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi
im. Marii Konopnickiej w Szamotułach
ul. Kapłańska 18
64-500 Szamotuły

Z dopiskiem: Zapisy do klasy 1

 

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Zapraszamy do naszej szkoły!

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Sławomir Dyzert

Dokumenty dotyczące naboru do klasy pierwszej obowiązujące w roku szk. 2023/2024:

 

Harmonogram rekrutacji 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I -  spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – zamieszkałego w obwodzie

Wniosek do klasy pierwszej o profilu sportowo – rekreacyjnym

Granice obwodów szkół

 

Do powyższej dokumentacji prosimy dołączyć:

- kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka,

- zdjęcie legitymacyjne dziecka.