271489720_2884635925161206_4510503498755917819_n

Zajęcia rekreacyjno – sportowe w SP2

Uczniowie klasy 3a podczas zajęć dodatkowych korzystają z nowego sprzętu sportowego zakupionego przez dyrekcję naszej szkoły.

W salce korekcyjnej wszyscy chętnie wykonują zadania ruchowe, aby podnosić sprawność fizyczną. W parach pracują nad umiejętnością współpracy i zintegrowaniu grupy. Doskonalą też poznane ćwiczenia korekcyjne, które mają na celu wzmocniać mięśnie i zapobiegać wadom postawy.

mgr Magdalena Osicka