P1060188

Wycieczka do muzeum kl. I

W czwartek 29 stycznia uczniowie klasy I A i I B wybrali się do Muzeum Zamek Górków na wystawę ,,Z kajetem w tornistrze”. Dzieci na chwilę przeniosły  się do czasów szkolnych swoich dziadków i pradziadków. Z zaciekawieniem przyglądały się starym ławkom szkolnym z otworem na kałamarz, przyborom, pomocom dydaktycznym i fotografiom, na  których między innymi rozpoznały naszą szkołę sprzed wielu lat. Potem zwiedziły oficynę, gdzie miały okazję  zapoznać się z ginącymi zawodami takimi jak: kowal, kołodziej, szewc, tkacz, bartnik.  Oglądały stare narzędzia rolnicze oraz meble i przedmioty codziennego użytku zgromadzone w  izbie mieszkalnej. Podziwiały także piękne stroje szamotulskie i inne eksponaty z naszego regionu. Szczególną uwagę dzieci przykuł stary instrument, przypominający swoim wyglądem kontrabas, o wdzięcznej nazwie Maryna. Wizyta w muzeum była ciekawą lekcją historii. Dzieci z ochotą tam powrócą. Już umówiły się na kolejne spotkanie. Tym razem będzie to lekcja muzealna połączona z warsztatami plastycznymi.

                                                                                        Agata Szwedek


Fot. Violetta Rakowska