IMG_0324

Strażacy w przedszkolu

         W dniu 07 listopada 2016r. przedszkolaki z „Akademii Przedszkolaka” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach z  wielką radością powitały wyjątkowych gości – strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Spotkanie to odbyło się w ramach promocji wiedzy i bezpiecznych zachowań oraz  zapobieganiu sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu.
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaków  nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką były informacje, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują  strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.  Jednak największe zainteresowanie wzbudził strój, w którym strażacy wchodzą do płomieni. Został on nazwany przez dzieci „kosmicznym strojem”.  Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym.  Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedza jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

         Każde dziecko miało możliwość przymierzenia hełmu strażackiego oraz zrobienia sobie zdjęcia pamiątkowego ze strażakami. Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają niewielką wiedzę na ten temat i nie zawsze radzą sobie w różnych trudnych sytuacjach. Poprzez realizację podjętych działań w naszym  przedszkolu, uczymy dzieci samodzielności, umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi.
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom,  życzyły bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

 

tekst Ewa Kulawiak, foto. Dajana Klimko