2cover_facebook-1_RTY

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi

im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

zaprasza

dzieci do udziału w rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach to szkoła ucząca nowocześnie, dbająca o polskie tradycje i wszechstronny rozwój dzieci.

Oferujemy:

  • klasy o profilu sportowo-rekreacyjnymNOWOŚĆ!
  • klasy o profilu ogólnym
  • kameralną, przyjazną atmosferę
  • zajęcia na jedną zmianę (do 16.00)
  • nowocześnie wyposażone sale, bibliotekę i pracownię komputerową
  • zajęcia w świetlicy od 6.30 do 16.30
  • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy
  • obiady i napoje
  • bogatą ofertę zajęć
  • korzystanie z kompleksu rekreacyjno-sportowego, placu zabaw i Parku Jana III Sobieskiego

Rekrutacja trwa od 15 do 26 marca 2021 r.

 

Dokumenty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej należy składać w dniach 15-26 marca 2021r.  za pomocą:

- poczty elektronicznej: sp2szamotuly@wp.pl        

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów  w postaci wiadomości szyfrowanej – zawierającej hasło i podanie tego hasła drogą telefoniczną  pod numerem 612921443 w godzinach 8:00-14:00.

O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora szkoły zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.

- osobiście w wersji papierowej można złożyć wniosek do wyznaczonego pojemnika  w korytarzu głównym wejścia do szkoły – w godzinach 8:00 do 14:00

- skrzynki na listy

Do zapisu prosimy dołączyć kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka oraz aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Rodzice, których dziecko będzie uczęszczać do innej szkoły lub przebywa za granicą, zobowiązani są powiadomić o tym fakcie naszą szkołę, jako szkołę obwodową.

Dokumentacja do pobrania:

Deklaracja

Granice obwodów szkół

harmonogram rekrutacji- SP

Potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-do-klasy-1

Wniosek-do-klasy-I-spoza_obwodu

Wniosek-do-klasy-I-zamieszk-w-obwodzie

Wniosek-do-klasy-pierwszej o profilu sportowe-rekreacyjnym

klub_sportowy_plakat_A4-2021