IMG_2845

Realizujemy projekt : „Sami trafimy nad Samę! Młodzieżowa Liga InO”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach realizuje projekt : „Sami trafimy nad Samę! Młodzieżowa Liga InO” współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oœ 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „Małe projekty”.

Zakwalifikowani do projektu uczniowie klas IV – VI odbyli dwudniowe warsztaty szkoleniowe obejmujące łącznie 9 godzin, w tym 6 godzin szkolenia teoretycznego i 3 – godzinne szkolenie praktyczne. Prowadził je prezes Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach Paweł Mordal, a uczniami opiekowała się Krystyna Konopacka – Izydor. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i ogromną ilość wiedzy, która umożliwi im poruszanie się w terenie podczas marszów na orientację.

Na zakończenie projektu w dniu 24 maja zorganizowana została wspólna impreza w terenie z metą w Przyborowie dla wszystkich uczestników projektu. Nasi uczniowie doskonale sobie radzili przy pokonywaniu wyznaczonej trasy.

Maria Tomkowiak