samorzaduczniowski

Mamy nowy Samorząd Uczniowski

Znamy już skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca: Marta Suterska (VIIB)
Zastępca przewodniczącego: Adam Owsianny (VIIIB)
Skarbnik: Julia Biedna (IVS)
Sekretarz: Mikołaj Sadolewski (VIIIS)
Członkowie Rady: Antoni Konieczny (VIIS)
Mateusz Pawełko (VIIS)
Filip Myszkowski (VIIS)

Adrianna Kiona