logo - list do taty

Konkurs „List do Taty” V edycja 2019

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net ogłasza piątą edycję konkursu „List do Taty”.

Celem konkursu jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV i V.

Zasady:
Napisz krótkie wypracowanie (może mieć ono formę listu do ojca) opisujące Twoją relację z tatą, ojczymem, ojcem zastępczym oraz to, co on dla Ciebie znaczy. Podziel się swoimi prawdziwymi uczuciami, posłuż się przykładami. Niech one ilustrują Twoje chwile radości, smutku lub inne szczególne wspomnienia związanych z postacią taty. Możesz także dodać swoje refleksje – czego oczekiwałbyś/oczekiwałabyś więcej w relacji ze swoim tatą.

Kryteria oceny:
• samodzielność pracy,
• prostota i autentyczność pracy oraz szczerość myśli, nawet jeśli dotyczą one spraw trudnych,
• umiejętność pokazania roli ojca (ojca zastępczego, ojczyma) we własnym życiu dziecka – uczestnika (zastosowanie przykładów, opis historii charakteryzujących postawę ojca).

Wymagania:
• Objętość pracy – do około 300 słów. Praca musi zostać napisana na formularzu konkursowym, odręcznie, w sposób czytelny – formularz można otrzymać od nauczyciela lub znaleźć na stronie internetowej szkoły: sp2szamotuly.pl w zakładce: Konkursy

• UWAGA!
Na formularzu konkursowym musi być wypełniona zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych.
• Praca powinny być podpisana pseudonimem.
• Twórcy prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone, anonimowe i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w celu promocji statutowej działalności Fundacji Cyryla i Metodego.
• Uczniowie przekazują prace do nauczycieli.
• Prace konkursowe muszą zostać przesłane przez szkołę do biura senatorskiego organizującego konkurs do 30 czerwca 2019 r.

Nagrody:
• nagrody w etapie okręgowym ustalają, fundują i wręczają senatorowie – organizatorzy konkursu,
• nagrodą dodatkową za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata i jego opiekuna do Senatu RP na zaproszenie i koszt senatora – organizatora konkursu na uroczystą galę rozstrzygnięcia konkursu połączoną z dodatkowymi atrakcjami (m.in. wizytą w Centrum Nauki Kopernik),
• w finale konkursu przyznane będą trzy nagrody główne oraz wyróżnienia,
• nagrody będą miały charakter rzeczowy,
• nagrodą dodatkową może być publikacja nagrodzonych prac.

Informacje dodatkowe:
• w razie pytań należy kontaktować się z p. MARIĄ TOMKOWIAK lub nauczycielem języka polskiego.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu „List do taty”

Informacje dla nauczycieli

Informacje dla uczniów i rodziców

Przykładowy scenariusz zajęć

Przykłady prac uczniów z poprzednich edycji