DSCN3566

KÓŁKO PLASTYCZNE

Zapraszamy na zajęcia plastyczne Kolorowy Świat w ramach zajęć pozalekcyjnych proponujemy różnorodne techniki plastyczne:

·        Decupage

·        Wydzieranka

·        Wycinanka

·        Frottage

·        Orgiami

·        Collage

·        Prace z masy solnej

CELE:

 

-  Poznanie różnych technik plastycznych.

-  Rozmiłowanie w pięknie otaczającej nas przyrody jako środka

   inspiracji twórczości

- Doskonalenie wiadomości o różnych materiałach plastycznych

- Kształtowanie współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.

- Rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do

   twórczego działania  rozwijającego wyobraźnię.

-  Kształtowanie umiejętności zastosowania różnych środków wyrazu

             plastycznego.

         -   Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości,

-  Zapewnienie atmosfery życzliwości.

-  Promowanie dorobku twórczego dzieci.

-  Kształcenie postawy twórczej wobec siebie i świata.

-  Budzenie szacunku i tolerancji do drugiego człowieka.

Zajęcia odbywają się w czwartki od godz: 14.15 – 15.15 w sali nr 15

Serdecznie zapraszamy

E. Budych, K. Izydor