DSC08447

Finał akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem 2014”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach kolejny raz ukończyła pracę nad realizacją wspólnego projektu „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”. Jego realizacja rozpoczęła się w październiku 2014 roku udziałem w akcji zorganizowanej przez szamotulski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża „KAMPANIA WALKI Z GŁODEM”.

Głównym założeniem projektu było przybliżenie podopiecznym właściwego znaczenia hasła przewodniego akcji. Dlatego już od listopada członkowie SK PCK, którzy byli inicjatorami akcji oraz jednocześnie najprężniejszymi jego wykonawcami, poświęcili wiele godzin ze swojego wolnego czasu i po zakończonych lekcjach, charytatywnie wykonywali ozdoby świąteczne. Celem ich działań była pomoc materialna członkom wspólnoty szkolnej. Dzięki listopadowym i grudniowym działaniom, w szkole 10 grudnia zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego można było zobaczyć różnorodne, czasami bardzo wymyślne ozdoby bożonarodzeniowe. Dzięki charytatywnej pracy kolejny raz rodziny otrzymały pomoc materialną. W bieżącym roku organizatorzy przedsięwzięcia połączyli kiermasz z wystawą najpiękniejszych prac uczestników konkursów, przeprowadzonych w szkole w grudniu. Konkursy te związane były tematycznie ze świętami. Uczestnicy spotkania zobaczyć mogli przepiękne ozdoby świąteczne oraz kartki niemieckojęzyczne.

Chcąc wprowadzić społeczność szkolną w nastrój przedświąteczny, przygotowano szereg konkursów o tematyce bożonarodzeniowej. Przeprowadzono konkursy przedmiotowe oraz szkolne, indywidualne i grupowe. Nie zrezygnowano również z tradycyjnego konkursu na najładniej przystrojoną salę lekcyjną.

w piątek, 18 grudnia 2014 roku uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami placówki zebrali się w kinie Halszka, by zakończyć, podsumować oraz uczcić swoje wcześniejsze przedsięwzięcia. W tym dniu ogłoszono wyniki przeprowadzonych konkursów. Zebrani obejrzeli krótki występ świąteczny, przygotowany przez uczniów klasy IIIB. Na wspólnym spotkaniu przedświątecznym w kinie, każda z klas przedstawiła zwyczaj obdarowywania prezentami w wylosowanym wcześniej kraju. Uczestnicy prezentacji wykazali się wielką pomysłowością i kreatywnością. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie tylko ucieszyli ucho słuchacza, ale również zadziwili wspaniałymi strojami i rekwizytami wzbudzając zachwyt publiczności. Akcja połączona była ze zbiórką żywności. Sympatycznym akcentem było wspólne odśpiewanie piosenek świątecznych oraz obdarowanie losowo wybranych młodych uczestników paczkami świątecznymi.

W bieżącym roku szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej jedna z rodzin będąca pod opieką organizacji otrzymała wsparcie finansowe, za które wszystkim serdecznie dziękujemy.

Podsumowując przebieg akcji należy podkreślić, że przebiegła ona dzięki poparciu dyrektora placówki, współpracy nauczycieli i pracowników szkoły, wsparciu Rady Rodziców oraz dyrekcji Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Główny cel akcji, wytworzenie u wychowanków pozytywnego nastawienia i chęci do niesienia pomocy innym ludziom, został na pewno osiągnięty. Oczywiście nie można poprzestać na tych działaniach i należy pamiętać o nich planując pracę wychowawczą w kolejnym roku szkolnym. Przeprowadzenie tego rodzaju akcji jest również wspaniałym sposobem na nawiązanie współpracy i wytworzenie więzi pomiędzy pracownikami szkoły, uczniami, ich rodzicami oraz całą społecznością szkolną.

Koordynator akcji
mgr Adrianna Kiona

Fot. Robert Kalisz