dyr1

Dyrekcja

Dyrektor szkoły:

dyrSZKapdz
mgr Małgorzata Jagiełłowicz

Wicedyrektorzy:

  • mgr Sławomir Dyzert
  • mgr Ewa Kulawiak 

Kontakt:

ul. Kapłańska 18

tel. (fax) 61/ 29 21 443

ul. Piotra Skargi 2

tel. 61 29 20 29

e. mail: sp2szamotuly@wp.pl