podreczniki2013_14

Podręczniki

 

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas I – V będą korzystać z książek udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)).

 

Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian – PRZECZYTAJ
Reforma podręcznikowa – dodatkowe informacje – PRZECZYTAJ

 

UWAGA!

Podręcznik do: języka niemieckiego, religii oraz ćwiczenia do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, rodzice zakupują  we  własnym zakresie.