VI PPPP napis

VI Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej – zapraszamy

Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi w Szamotułach zaprasza do udziału w VI Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku, godz. 10.00 w kinie Halszka.

Przegląd organizowany przez najstarszą z szamotulskich szkół ma wyjątkowy wymiar. Jest okazją, aby w sposób szczególny podkreślić rolę i znaczenie pieśni patriotycznej w historii naszego narodu, która od najdawniejszych czasów towarzyszyła człowiekowi w jego pracy i walce, służyła zacieśnianiu więzi społecznych oraz przyczyniała się do formowania tożsamości narodowej. W czasach niewoli politycznej, stawała się orężem w walce o niepodległość Ojczyzny, zagrzewała do boju, dawała otuchę i nadzieję wielu pokoleniom Polaków.

W dzisiejszej rzeczywistości nie jest łatwo dotrzeć do młodzieży z hasłami: ojczyzna, wolność, patriotyzm, dlatego warto przypominać o potrzebie pielęgnowania własnej państwowości i budzić szacunek do wartości uznawanych przez naszych przodków jako najcenniejsze.

Zachęcamy do uwzględnienia naszej propozycji w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół oraz podjęcia zadania, które z pewnością dostarczy wszystkim uczestnikom wiele satysfakcji i radości.

 

Z poważaniem

Małgorzata Jagiełłowicz

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi  im. Marii Konopnickiej
w Szamotułach

 

W załączeniu przesyłamy następujące dokumenty:
1. REGULAMIN VI Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej
2. KARTA ZGŁOSZENIA
3. ZGODA na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie zdjęć i nagrań

 

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do: 19.11.2018r. (poniedziałek).

Prezentacje konkursowe odbędą się: 27.11.2018 r. (wtorek), rozpoczęcie – godz. 10.00 w sali kina „Halszka”

tel/fax: 61 29 20 029