89602498_514292832606531_673942976480673792_n

Chrońmy ginące gatunki, nie pozwólmy na ich przemyt! – konwencja CITES

We wtorek 10 marca 2020 r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VI na temat międzynarodowego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem pod hasłem: „CITES – czyli jak legalnie przywieźć pamiątkę przyrodniczą z zagranicy?”. Prowadząca prelekcję – pani Justyna Alejska, funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej, koordynator ds. CITES, obszernie wyjaśniła uczniom przyczyny uchwalenia Konwencji Waszyngtońskiej i obowiązujące międzynarodowe zasady dotyczące handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami oraz z problematyką spotkania (poniżej).

Tekst i zdjęcia: Artur Hoffmann

KONWENCJA WASZYNGTOŃSKA czyli CITES

CITES – to skrót używany i rozpoznawany na całym świecie informujący o ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem i o ograniczeniach związanych  z międzynarodowym obrotem takimi okazami.

Powstał on z pierwszych liter pełnej anglojęzycznej nazwy: Convention of Intenational Trade In Endangered Species - CITES i stał się nazwą potoczną Konwencji.

slajd1

Jego szata graficzna nawiązuje do jednego ze sztandarowych gatunków chronionych jej postanowieniami czyli słonia.maxlogo_cites_350x203

Konwencja Waszyngtońska została sporządzona i podpisana w dniu 3 marca 1973 r. w Waszyngtonie. Polska ratyfikowała Konwencję w roku 1989, a weszła ona w życie w roku 1990. Jej treść została opublikowana w roku 1991. W chwili obecnej Stronami CITES jest 175 państw z całego świata. Polska ratyfikując Konwencję w 1990 r. stała się 103 członkiem CITES zaraz po Burkina Faso.

Czyli w myśl rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 okazem będą między innymi :

- żywe rośliny i zwierzęta,
- wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie,
- wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt (kość słoniowa),
- naszyjniki, pierścionki i inne wyroby które zawierają części roślin i zwierząt chronionych,
- torebki, buty, portfele, paski do spodni wykonane ze skór węży, krokodyli, waranów itp.,
- lekarstwa zawierające sproszkowane fragmenty zwierząt lub roślin (tzw. medycyna orientalna),

Przywóz lub wywóz takich okazów jest zabroniony, jeżeli nie zostały spełnione odpowiednie warunki, czyli osoba, która przewozi takie okazy, nie posiada odpowiednich zezwoleń lub świadectw – potocznie nazywanych dokumentami CITES.

KONWENCJA WASZYNGTOŃSKA /CITES/ – CELE I ZAŁOŻENIA (Zobacz)

„Zamierzasz kupić żywego żółwia, papugę lub przywieźć pamiątkę wykonaną z rogu nosorożca lub kości słoniowej z wyprawy do Afryki? Zastanów się, co robisz – kupując, przyczynisz się do wymierania gatunków na świecie. Kupując okaz chronionego gatunku o nielegalnym czy nieudokumentowanym pochodzeniu lub wwożąc go bez odpowiednich zezwoleń na teren Unii Europejskiej, narażasz się na poważne kłopoty. Zgodnie z polskimi przepisami czyny takie traktowane są jako przestępstwa, za które grozi do pięciu lat pozbawienia wolności!” (http://www.siemiatycze.policja.gov.pl/p12/prewencja/8104,Zielona-Strefa.html)

127-17787