IMG_0960

Z kajetem w tornistrze – lekcje muzealne

Do Muzeum – Zamek Górków wybrały się również i inne klasy SP2 – w tym klasa Va. Celem była wystawa pt. „Z kajetem w tornistrze” oraz na lekcja muzealna na temat szkolnictwa z początków XX wieku.

Piątoklasiści obejrzeli eksponaty zgromadzone w sali wystawowej: stare fotografie, kroniki, dokumenty oraz sprzęty i przybory, którymi posługiwali się niegdyś uczniowie i nauczyciele. Z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści autorki wystawy – pani Michaliny Janaszak o tym, jak dawniej wyglądała nauka w szkole.

Najwięcej radości sprawiła im muzealna lekcja kaligrafii. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu z podwiniętymi rękawami zabrali się ochoczo do kreślenia w szerokiej liniaturze kształtnych liter według podanego wzoru.  Posługiwali się przy tym zwyczajnym piórem ze stalówką, które maczali w kałamarzu z atramentem – tak samo jak to czyniły ich prababcie i pradziadkowie. Uczniowie przekonali się, jak trudno było napisać wyraz bez kleksów. Odkryli również, że takie przybory, choć trudne w użyciu, zapewniają o wiele ładniejsze pismo. Z radością przyjęli do wiadomości fakt, iż wyniki ich pracy zostaną ocenione, a oceny wpisane do dziennika elektronicznego.

Na zakończenie 2-godzinnych zajęć pani Michalina wręczyła wychowawczyni Marii Tomkowiak ogromny arkusz pożółkłego papieru z nadpalonymi brzegami, na którym każdy uczestnik zajęć się własnoręcznie podpisał.

Tego dnia uczniowie kl. Va mieli bardzo ciekawe zadanie – porozmawiać z rodzicami i dziadkami o nauce w dawnej szkole, obejrzeć ich szkolne pamiątki i przynieść je (za ich zgodą) na klasową wystawę pt. „Z kajetem w tornistrze”. Wśród wyszperanych pamiątek rodzinnych znalazły się: zdjęcia, podręczniki, zeszyty, dyplomy, książeczki harcerskie, gazetki szkolne, piórniki i wiele innych rzeczy, które dzieci przyniosły do szkoły.

Okazało się, że to zadanie wywołało w domach prawdziwą falę wspomnień. Wspólne rozmowy nad fotografiami z dawnych lat przypomniały starszym członkom rodziny ich młodość, natomiast dzieci poznały przeszłość swojej rodziny, historie rodzinne, o których tak dawno już nikt nie opowiadał.

Maria Tomkowiak