turnirj_bialych_pior-1-233x300

XL WOJEWÓDZKI TURNIEJ BIAŁYCH PIÓR im. Ewy Gajowieckiej

Zachęcam uczniów z klas  5-8  do udziału w konkursie literackim – XL WOJEWÓDZKI TURNIEJ BIAŁYCH PIÓR im. Ewy Gajowieckiej,  którego organizatorem jest MDK nr 1 w Poznaniu. Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z regulaminem, który zamieszczam poniżej.

Teksty nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzy teksty poetyckie lub dwa teksty prozatorskie. Dozwolone jest nadesłanie przez jednego uczestnika zarówno prac prozatorskich, jak i poezji.

Maksymalna objętość każdej pracy prozatorskiej to trzy strony maszynopisu –preferowana czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna Kartę Uczestnika.

Prace literackie proszę przesyłać do 28 stycznia 2021 r. bezpośrednio do mnie pod adres: majka_tomkowiak@o2.pl
Ostateczny termin przekazania prac Organizatorowi upływa 13 lutego.

Nagrodą za udział w konkursie będzie ocena bardzo dobra z języka polskiego. Osoby, które zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego, otrzymają ocenę celującą oraz nagrodę ufundowaną prze Radę Rodziców naszej szkoły.

Życzę uczestnikom weny twórczej. Bądźcie uważnymi i czułymi narratorami otaczającej rzeczywistości, która wnikliwym obserwatorom podpowie temat, pomoże dostrzec problemy, doprowadzi do ciekawych wniosków, refleksji. Powodzenia!

- Maria Tomkowiak

 

Regulamin Wojewódzkiego Turnieju BIAŁYCH PIÓR

Karta Uczestnika