podreczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

w zakładce ”dla rodziców – wyposażenie ucznia” zamieszczamy wyprawkę dla przedszkolaka,  pierwszoklasisty oraz zestawienie podręczników i ćwiczeń dla klasy IV-VIII, którzy rodzice są zobowiązani zakupić uczniom.  Religia i wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich klasach szkoły podstawowej są przedmiotami dodatkowymi i nie są objęte dotacją.

Pozostałe podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych uczniowie otrzymają w szkole  w pierwszych dniach września.