DSCN4552

Wybieramy najciekawsze książki

wybory książek

Czytelnicy naszej biblioteki szkolnej wzięli udział

 w Ogólnopolskich Wyborach Książek.

Celem wyborów było:

 • Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym i lokalnym.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich.
 • Upowszechnienie zasad organizacji wyborów

Organizatorem przedsięwzięcia jest Redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Redakcją Biblioteki Szkolne Online. Wyborom patronuje Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik- Rostkowska.

Wśród uczestniczących szkół rozlosowane zostaną nagrody, m.in.:

 • Nagroda główna – wybrane książki o wartości do 1000 zł
 • 15 prenumerat rocznych czasopism „Biblioteka w Szkole”, „Świetlica w Szkole” i „Wszystko dla Szkoły”
 • Książki o wartości kilku tysięcy złotych
 • Materiałowe torby czytelniczki
 • Plakaty promujące czytelnictwo

Wyniki szkolnych wyborów zostały przesłane do Organizatora. Z ogólnopolskim wykazem wybranych książek zapozna się również opinia publiczna.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddając głos na wartościową i ciekawą literaturę, promują  m.in. bibliotekę w środowisku szkolnym.

Ewelina Budych


Fot. Ewelina Budych