Rekrutacja-2020-2021zm-695x475

Uwaga! – Rekrutacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 280/VIII/2020 Burmistrza MiG Szamotuły z dnia 12 marca 2020 r. ulega przedłużeniu postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli  – trwa do 3 kwietnia i postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych – trwa do 10 kwietnia.

Wymagana dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej szkoły: sp2szamotuly.pl

(zakładka: Dokumenty – Rekrutacja). Wypełnione i podpisane druki (łącznie z potwierdzeniem zakładu pracy) należy składać:

- w zaklejonej kopercie do skrzynki umieszczonej na korytarzu przy drzwiach wejściowych (ul. Kapłańska 18)

lub

- za pośrednictwem Poczty Polskiej – liczy się data stempla pocztowego.