pasowa18

Uroczyste pasowanie pierwszaków

14 października 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 był nie tylko świętem wszystkich pracowników szkoły, ale także bardzo ważnym dniem dla najmłodszych. W tym dniu, w gościnnej auli Gimnazjum nr 1 odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów naszej szkoły.

 

Pierwszacy w odświętnych strojach oczekiwali na ten radosny moment w towarzystwie rodziców. Pani dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz powitała zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, a szczególnie serdecznie tych z klasy pierwszej. Najmłodsi już po chwili zaprezentowali się na scenie pięknie recytując i śpiewając. Tym samym udowodnili, że są godnymi miana uczniów naszej szkoły i mogą być przyjęci do społeczności szkolnej. Po odczytaniu aktu ślubowania i złożeniu przysięgi pani dyrektor przystąpiła do pasowania. Ta podniosła ceremonia polegała na położeniu na ramieniu każdego ucznia klasy I ogromnego, czerwonego ołówka.

 

Następnie wystąpili drugoklasiści, którzy wierszem i piosenką w żartobliwy sposób opowiedzieli o szkolnym życiu oraz przekazali młodszym kolegom kilka dobrych rad. Na koniec rozdali przygotowane drobne upominki, a przedstawicielka Rady Samorządu Uczniowskiego Julia Szustak życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.

Po zakończonej uroczystości, w radosnych nastrojach, w towarzystwie dumnych i wzruszonych rodziców dzieci udały się do domów.
Katarzyna Dobrychłop
(Fot. Robert Kalisz)