5cf28a0428d2f_o,size,933x0,q,70,h,f602e3

Tolerancja. Pomost między kulturami.

W piątek, 31 maja uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach stworzyli MOST TOLERANCJI manifestując poszanowanie wszelkich odmienności i tolerancję wobec każdego człowieka – bez względu na jego pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia czy przekonania.

„Każdy z nas jest wyjątkowy” – to przesłanie projektu edukacyjnego organizowanego w szamotulskich szkołach od zeszłego roku. W naszej szkole jego koordynatorem jest Ewelina Ładzińska – Kłaczkiewicz. Polegał on na wykonaniu przez uczniów kartonowych sylwetek ludzi, z których każda wyraża odmienność i wyjątkowość, a razem są dowodem różnorodności kulturowej, światopoglądowej i rasowej mieszkańców Ziemi. Te kolorowe postacie ozdobiły  mostek w Parku Zamkowskim. Skłaniają do refleksji nad tym, co ważne jest w dzisiejszym świecie. Sugerują przechodniom, aby zastanowili się nad swoją tolerancją wobec inności i humanistyczną postawą akceptacji drugiego człowieka.

Maria Tomkowiak

Fot. Magda Prętka – Szamotuły Nasze Miasto