IMG_0282

Tablica interaktywna już działa!

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach mogą wreszcie korzystać podczas lekcji z tablicy interaktywnej.  Do zakupu tego nowoczesnego urządzenia przyczyniła się Rada Rodziców, która przeznaczyła na ten cel dochód z zabawy charytatywnej oraz Sponsorzy – ludzie wielkiego serca, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. Lista i podziękowanie dla Sponsorów: TUTAJ.

Dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz zapowiada, że wkrótce zostaną zakupione kolejne tablice a także projektory. Oświadcza, iż doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny jest jednym z priorytetów szkoły.

M.T.