BARDZO MŁODY patriota - TŁO plakatu

Szkolny Konkurs Recytatorski

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII i gimnazjum do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się w środę 7 listopada o godz. 15.10 w auli przy ul. P. Skargi 2.

Tematyka wierszy jest dowolna, ale w związku z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości, mile widziane są wiersze poświęcone Ojczyźnie i jej bohaterom.

Warunki uczestnictwa: 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum.
2. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o dowolnej tematyce. Dokonując wyboru wiersza, należy skonsultować się z nauczycielem języka polskiego.
3. Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
4. Chęć udziału należy zgłosić do wtorku 6 listopada 2018 r. p. Marii Tomkowiak lub swojemu nauczycielowi języka polskiego.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kryteria oceny: 
- dobór utworu (czy wiersz jest dostosowany do wieku recytatora),
- opanowanie pamięciowe tekstu,
- interpretacja wiersza,
- dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
- ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

Recytatorom życzymy odwagi i samych udanych prezentacji!