344247199_1899921663716373_963451372400765437_n

Szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów klas czwartych

Podczas lekcji techniki uczniowie zdobywają wiadomości niezbędne do otrzymania karty rowerowej. Jednym z takich zagadnień jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Higienistka szkolna – p. Arleta Danielewicz – przeprowadziła szkolenie wśród uczniów klas czwartych.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy oraz przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności korzystając z fantomu. Wszyscy bezbłędnie poradzili sobie z postawionymi im zadaniami.
Gratuluję.

Ewelina Budych