729x308

Szczepienia uczniów w wieku od 12 lat

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szczepienia odbywają się w punkcie SP ZOZ w Szamotułach przy ulicy Sukienniczej 13. Podczas szczepienia obecny jest lekarz, który kwalifikuje uczniów oraz inne osoby chętne do podania szczepionki. Proces szczepienia obejmuje:

  • zgodę rodzica,
  • kwestionariusz,
  • kwalifikację lekarza,
  • szczepienie.

Prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji, na temat udziału dziecka w szczepieniu i przekazanie jej wychowawcom do 9 września (czwartek).

Do szczepienia przeciwko COVID-19 wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na przeprowadzenie szczepienia w postaci kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Dzieci w wieku do lat 16 muszą przyjść do punktu szczepień pod opieką rodzica lub osoby uprawnionej (nauczyciel). Wraz z uczniami istnieje możliwość zaszczepienia członków rodziny.

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Sławomir Dyzert


Materiały do pobrania:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Deklaracja na szczepienie

List Ministra Zdrowia

 List do Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Szczepienia_uczniów_w_wieku_12-18_lat_–_rekomendacje_dla_rodziców_–_plakat (2)

Szczepienia_uczniów_w_wieku_12-18_lat_–_informacje_dla_szkół_i_placówek_–_plakat_informacyjny