20190313_113523

Spotkanie z pisarzem – Romanem Pankiewiczem

W środę 13 marca dzieci z Akademii Przedszkolaka i edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w spotkaniu z pisarzem mieszkającym na stałe w Krakowie, autorem książek dla dzieci i dorosłych, p. Romanem Pankiewiczem. P. Roman, jak sam mówi o sobie, jest fascynatą podróży i wędrówek, które później opisuje. Seria „5 ważnych zawodów”, prezentowana w naszej szkole dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, to zobrazowanie pięciu zawodów. Pan Roman wcielał się w rolę żołnierza, policjanta, strażaka, ratownika medycznego oraz listonosza, czytając wierszowane opowieści. Spotkanie zawierało treści edukacyjne i było pełne humoru. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały utworów, aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i obserwowały postaci, w które wcielał się pisarz.

Tekst i fot. R. Paczkowska, A. Szwedek