Plakat-ogłoszenie

REKRUTACJA do Akademii Przedszkolaka na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJECIE DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem nr 487/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły  z dnia 28 stycznia 2021r. rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych Akademii Przedszkolaka w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach na rok szkolny 2021/2022 trwać będzie od dnia 01.03.2021r. do 19.03.2021r.– harmonogram rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego dostępny jest na stronie internetowej  w zakładce Dokumenty- Rekrutacja lub w korytarzu głównym wejścia do szkoły w wersji papierowej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, informujemy, iż osoby zamierzające wziąć udział w rekrutacji dziecka do Oddziałów Przedszkolnych Akademii Przedszkolaka, mogą składać kompletne wnioski wraz z załącznikami za pomocą:

- poczty elektronicznej: sp2szamotuly@wp.pl

(W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów  w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło. Podanie tego hasła – drogą telefoniczną pod numerem 61 29 21 443 w godzinach 8:00-14:00. O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora szkoły zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.)

 

- osobiście w wersji papierowej można złożyć wniosek do wyznaczonego pojemnika w korytarzu głównym wejścia do szkoły lub do skrzynki na listy w godzinach od 8:00 do 14:00 – ul. Kapłańska 18;
- drogą listowną na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi
im. Marii Konopnickiej w Szamotułach
ul. Kapłańska 18
64-500 Szamotuły
Z dopiskiem: REKRUTACJA do Akademii Przedszkolaka

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego złożony niekompletny lub po terminie nie będzie rozpatrywany.

 

Z poważaniem

p.o. Dyrektor Szkoły

Sławomir Dyzert

 

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Deklaracja uczestnictwa dziecka w płatnych zajęciach w ramach Sportowej Akademii Przedszkolaka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach ogłasza nabór do

REKRUTACJA  w skrócie - pdf

 

Rekrutacja uzupełniająca w skrócie - pdf