p_big_45838_1

Projekt UCZEŃ Z PASJĄ – nowe zajęcia

Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „UCZEŃ Z PASJĄ – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów poprzez: wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w odpowiednie pomoce, ich wykorzystanie podczas atrakcyjnych zajęć edukacyjnych, organizację doradztwa zawodowego uwzględniającego potrzeby rynku pracy, rozwój kompetencji kadry pedagogicznej.

Ogłaszamy nabór na zajęcia:

  • „Nauka przez eksperyment” – zajęcia rozwojowe formie, laboratoriów z wykorzystaniem metody eksperymentu;
  • „Talenty z Pasją” – zajęcia rozwojowe w formie kół naukowych, warsztatów tematycznych; 
  • „Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze” – zajęcia rozwojowe prowadzone metodą projektu związane z przedsiębiorczością;
  • „Metody szybkiego uczenia się” – zajęcia optymalizujące naukę z uczniami wybitnie zdolnymi lub wyrównawcze dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
  • „Kompetencje kluczowe” – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych, poszerzające wiedzę i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na współczesnym rynku pracy;
  • „Jednak Potrafię” – zajęcia kompensacyjne dla uczniów z mniejszą sprawnością fizyczną (grafomotoryczną), wadą wzroku, słuchu, trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), ADHD;
  • „Nie dajmy się” – zajęcia dla uczniów, którzy nie potrafią sobie radzić ze stresem, przemocą, uzależnieniami, są w trudnej sytuacji rodzinnej – mogą skorzystać ze wsparcia pedagoga lub psychologa w formie porad indywidualnych albo zajęć grupowych w postaci treningu umiejętności społecznych;
  • „Kariera z pasją, czyli doradztwo zawodowe” – warsztaty rynku pracy oraz doradztwa zawodowego, indywidualne doradztwo psychologiczne w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SPInKA) – uczniowie mogą zaprojektować swoją karierę zawodową, otrzymają PORTFOLIO Kariery.

Zajęcia skierowane są w roku szk. 2017/18 do uczniów klas VII, II i III gimnazjum, a w roku szk. 2018/19 do uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Chętnych prosimy o zgłoszenie do 26 marca 2018 r. Formularze można pobrać w sekretariacie.
Więcej informacji w ulotkach wyłożonych w słupku informacyjnym oraz na stronie internetowej:

http://gzp.poznan.pl/o-projekcie.php

 Zapisz się już teraz na zajęcia realizowane w tym i przyszłym roku. Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Pliki do pobrania – rekrutacja ucznia

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Deklaracja uczestnictwa ucznia

Ulotki

Ulotka – zajęcia rozwojowe

Ulotka – zajęcia wyrównawcze

Ulotka – zajęcia kompensacyjne

Ulotka – szkolenia i studia

Ulotka – doradztwo zawodowe

Ulotki informacyjne - wszystkie

Koncepcja projektu