124397287_357273942201146_4817634311695361372_n

Projekt KSIĄŻKA – konkurs literacki JAK ZDOBYĆ NOBLA?

Projekt KSIĄŻKA
to próba odtworzenia drogi, jaką pokonuje książka od momentu, kiedy pojawia się pomysł w głowie autora, poprzez cykl wydawniczy a kończy się przeczytaniem gotowej książki przez czytelnika. Realizując projekt uczestnik wciela się w kolejne role: autora książki, redaktora, korektora, ilustratora, grafika, tworzy obwolutę książki i składa poszczególne kartki w całość.

Żeby książka była wyjątkowa, można zastosować przeróżne materiały (tektura, karton, papier o różnej grubości i fakturze, wycinki z gazet, skrawki tkanin, materiały przyrodnicze, liście, łupinki od orzechów itd…). Inspiracją do działań twórczych mogą być teksty mistrzów słowa, np. historia imbryka z baśni J.Ch. Andersena, w której imbryk jest przedmiotem z duszą.

Autorska praca może wziąć udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?” organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk i Wrocławskiego Domu Literatury. Termin nadsyłania prac mija 25 listopada. Praca konkursowa ma być napisana na komputerze i nie powinna zawierać więcej niż 6 tys. znaków. Dokładny opis i regulamin konkursu można pobrać Tutaj.

Aby wyłonić najlepsze prace, które będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?”, organizujemy Szkolny Konkurs na Książkę (baśń, opowiadanie). Dla autora najlepszej pracy przewidujemy nagrodę główną – statuetkę SZKOLNEGO NOBLA! Dla laureatów będą oceny celujące z języka polskiego, a dla wszystkich uczestników oceny bardzo dobre. Dodatkowo można zdobyć ocenę celującą z plastyki.

Zachęcam uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- dla uczniów klas 1 – 3 – przesłanie zdjęć przedstawiających poszczególne strony z własnym tekstem i samodzielnie wykonaną plastyczną oprawą książki,

- dla uczniów klas 4-8 – przesłanie tekstu napisanego na komputerze w formacie doc. (do 6 tys. znaków) i dodatkowo (dla chętnych) zdjęć przedstawiających graficzną stronę pracy.

Prace konkursowe prosimy przekazać drogą mailową na adres: majka_tomkowiak@o2.pl
Termin – do 16 listopada.

Życzę młodym pisarzom inwencji twórczej, zaangażowania i zadowolenia z własnej pracy.

Maria Tomkowiak

 

Uwaga
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie nadesłanych materiałów na szkolnej stronie internetowej i na szkolnym facebooku.
Warunkiem przyjęcia pracy jest również zamieszczenie na końcu pracy klauzuli podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna … w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie zart. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).”