20191126_105351

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

We wtorek 26 listopada z uczniami naszej szkoły spotkali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach. Celem wizyty strażaków było przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z możliwością powstania pożarów w odwiedzanych obiektach szkół, budynkach mieszkalnych, zatruciem tlenkiem węgla oraz zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z akwenów wodnych w porze zimowej.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. mgr Arkadiusz Rakowski przekazał na ręce wicedyrektor szkoły Marii Tomkowiak kalendarz strażacki na rok 2020, w którym uczniowie mogą znaleźć bardzo cenne informacje o pracy strażaków oraz ogłoszonych przez Komendę Powiatową konkursach.

Dziękujemy Strażakom za ich cenne rady i odwiedziny w naszej szkole.

Więcej informacji na temat unikania zagrożeń pożarowych na stronie: Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach

 

Maria Tomkowiak