insta

Pracujemy na platformie: Instaling.pl

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2014/2015 biorą udział w nowym programie edukacyjnym – platforma Instaling.pl. Nauka jest koordynowana przez p. Izabelę Jedwabną – Błaszczyk.

Aplikacja Instaling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki  języka obcego. Dla wielu uczniów jest to najtrudniejszy element nauki, najżmudniejszy i wymagający najwięcej czasu.

Instaling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Instaling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników pracy indywidualnych uczniów.

Izabela Jedwabna – Błaszczyk

Link do strony :

https://instaling.pl/