IMG_0319

Podziękowania dla Pani Dyrektor Małgorzaty Jagiełłowicz

Rada Pedagogiczna poprzedzająca rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 była inna niż wszystkie. Uroczysta atmosfera, którą podkreślały piękne bukiety kwiatów, udzieliła się wszystkim uczestnikom. Aula szkolna wypełniła się słowami wdzięczności i podziękowań skierowanych do Pani Dyrektor Małgorzaty Jagiełłowicz, która po 7 latach pracy na stanowisku dyrektora SP2 w Szamotułach, postanowiła zrezygnować z tej funkcji.

Obecny dyrektor pan Sławomir Dyzert, w imieniu grona pedagogicznego i wszystkich pracowników Dwójki wręczył pani Małgorzacie Jagiełłowicz pamiątkowy Dyplom Uznania, a wicedyrektor Maria Tomkowiak wyrażając wdzięczność za lata pracy i trud włożony w rozwój szkoły oraz w wychowanie dzieci i młodzieży, przypomniała jej najważniejsze dokonania. W imieniu rodziców serdeczne podziękowanie wygłosiła przewodnicząca Rady Rodziców pani Zuzanna Sroka.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że pani dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz, to osoba niezwykle kompetentna i zaangażowana. Praca jest dla niej pasją, a szkoła drugim domem. Postanowiła przekazać swoje obowiązki, by móc ze spokojem realizować się w roli nauczyciela. Będzie nadal pracować w SP2. Jak sama często powtarza: „Nauczycielem się jest, dyrektorem się bywa”.

Mowa wygłoszona przez wicedyrektor p. Marię Tomkowiak

 Podziękowanie wygłoszone przez przewodniczącą Rady Rodziców p. Zuzannę Srokę